Skolsköterskor

Skolsköterskorna hälsar välkommen!

Elevhälsans medicinska insats har börjat med mottagningstider för att förenkla och förbättra tillgängligheten.

Elevhälsans medicinska insatsPDF

Vi finns anträffbara dagligen mellan 13:00-14:00 för rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser. Ingen tidsbokning krävs. Man kan även ringa eller maila oss på:

Skolsköterska
Fordons- och transportsprogrammet
Industritekniska programmet
Teknikprogrammet
Orienteringsgymnasiet
Cecilia Nielsen
0582-35 358
cecilia.nielsen@alleskolan.eu

Skolsköterska
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Introduktionsprogrammet
Punkten
Samhällsvetenskapsprogrammet
Karin Jansson
0582-35 454
karin.jansson@alleskolan.eu

Skolsköterska
Introduktionsprogrammet - Språkintroduktion
Lärlingsutbildningar

 

 

 


Hanna Sund
0582-35 462
hanna.sund@alleskolan.eu

Skolsköterska
Barn och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet
Gymnasiesärskolan
Vård- och omsorgsprogrammetWiveka Andersson
0582-35 378
wiveka.andersson@alleskolan.eu

Skolsköterska
Fordons- och transportsprogrammet
Industritekniska programmet
Teknikprogrammet
Orienteringsgymnasiet
Cecilia Nielsen
0582-35 358
cecilia.nielsen@alleskolan.eu

Skolsköterska
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Introduktionsprogrammet
Punkten
Samhällsvetenskapsprogrammet
Karin Jansson
0582-35 454
karin.jansson@alleskolan.eu

Skolsköterska
Barn och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet
Gymnasiesärskolan
Vård- och omsorgsprogrammetWiveka Andersson
0582-35 378
wiveka.andersson@alleskolan.eu

Skolsköterska
Introduktionsprogrammet - Språkintroduktion
Lärlingsutbildningar

 

 

 


Hanna Sund
0582-35 462
hanna.sund@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund