Välkommen till studentfirandet på Alléskolan fredagen den 8 juni 2018

Studentutsläpp på skolgården klockan 13.00

Program:

08.00 - 10.30
Fotografering av studenterna sker tillsammans med respektive klassföreståndare

11.00 - 13.00
Avslutningslunch och studentshow för elever och personal i matsalen/aulan

13.00
Studentutsläpp på skolgården.


Varmt välkommen!

Viktigt att tänka på när man åker studentflak

Det är viktigt att transporten är säker. Ta del av gällande trafikregler på Transportstyrelsens hemsida.

http://www.transportstyrelsen.se/länk till annan webbplats

Observera att polisen vill ha uppgifter om varje "studentflak", vilket framgår av informationen som finns under länken:

http://polisen.se/Lagar-och-regler/Trafik-och-fordon/Studentflak/länk till annan webbplats

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66, Fax: 0582 - 68 54 66, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 Fax: 0582 - 68 54 66 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66 Fax: 0582 - 68 54 66 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund