Hotell- och turismprogrammet

Är du utåtriktad, glad och positiv? Tycker du att människor är det bästa som finns? Då ligger världen för dina fötter!

Utbildningen erbjuder två profiler:

  • Hotell
  • Turism

Hotell
Du som väljer inriktning hotell får fördjupa dina kunskaper inom reception, våningsservice och konferens. Du lär dig bokningsprogram, tränar planering, organisation och försäljning. Du får också lära dig allt som behövs för att genomföra en lyckad konferens. Praktiken gör du på ett hotell och chansen är stor att du får sommarjobb och arbete efter studenten.

Turism
Inriktning turism ger dig kunskaper att arbeta inom turistbranschen, antingen i Sverige eller utomlands. Våra duktiga lärare med erfarenhet från branschen hjälper dig att utveckla förmågan att möta olika typer av människor i olika sammanhang. Du läser turismkurser och språk, du får också träna på att framföra information inför stora och små grupper. Att guida, sälja in utflykter och planera aktiviteter är några exempel på vad du får prova på under praktiken. Du får även delta vid olika evenemang för att hjälpa till med servicen.

Arbetslivet
En del av undervisningen får du på olika arbetsplatser (APL – Arbetsplatsförlagt lärande), främst under slutet av din utbildning. Där träffar du dina handledare som delar med sig av sina kunskaper och färdigheter. Detta ger dig också chansen att skapa kontakter för framtiden. Branschen har en stark internationell karaktär och därför är det viktigt att du har goda kunskaper i engelska. Allt för att förbereda dig för ett framtida yrkesliv fyllt av nya spännande människor och platser.

Tänk på att språk är viktigt, för att i ditt kommande yrke behöver du kunna tala med kunder/gäster. Inom Hotell- och Turismbranschen och utbildningen förekommer det en del obekväma arbetstider som innebär arbete på kvällar och helger.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL
APL är ett mycket viktigt inslag i utbildningen. Det är här du kommer i kontakt med det verkliga arbetslivet. Minst 15 veckor är APL på olika arbetsplatser inom besöksnäringen.

Gymnasiearbete
I åk 3 på Hotell- och turismprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Din framtid
Du utbildar dig till yrken inom försäljning av varor och tjänster av olika slag. Du kan inrikta dig mot konferensverksamhet, reception, turistinformation och guidning, reseplanering och evenemangsplanering. Service är ett viktigt inslag i alla dessa yrken och öppnar därmed dörrarna till många olika verksamheter, arbetsplatser och arbetsuppgifter både i Sverige och globalt.


Grundläggande behörighet
Alla elever som väljer yrkesinriktade program vid Alléskolan erbjuds möjlighet att läsa Svenska 2, Svenska 3 samt Engelska 6 och kommer då att få grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier.

Kurserna erbjuds som individuella val, programfördjupning eller som utökade kurser beroende på vilket/vilka program det gäller.

Elev för en dag

Går du i 9:an och är intresserad av våra gymnasieutbildningar på Alléskolan?
Vi ger dig möjligheten att besöka något av våra program!
Klicka här för intresseanmälan: Elev för en dag

Kontakt

Rektor:
Annelie Månbrant
0582-35 418
annelie.manbrant@alleskolan.eu

Skoladministratör:
Sabine Beckmann
0582-35 307
sabine.beckmann@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare:
Alena Krnjic
0582-35 382
alena.krnjic@alleskolan.eu

Programledare:
Lars Eriksson
0582-35 338
lars.eriksson@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund