Information till vårdnadshavare 2020-03-24, kl 19:30

Träna eller inte? Många undrar om man kan träna nu med tanke på smittrisken. Folkhälsomyndigheten anser att man kan det – men att man ska vara försiktig, och att det finns saker som man ska tänka på. Läs mer om det härlänk till annan webbplats .

Samlad information till vårdnadshavare/föräldrar
Med anledning av systembyte av elevregister tidigare i år så har vi inte tillgång till aktuella mailadresser till samtliga vårdnadshavare. Du som vårdnadshavare kan själv gå in i Tieto appen och registrera mail och telefonnummer. En enkel beskrivning finns här.PDF Tack för din hjälp!

Aktuell information publiceras istället här på Alléskolans hemsida. Då det varit många inlägg under en kort persion så har vi nu samlat den viktigaste informationen från den första veckans distansundervisning som publicerats på hemsidan. Läs mer här!PDF

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund