Skolsköterskor

Skolsköterskorna hälsar välkommen!

Elevhälsans medicinska insats har börjat med mottagningstider för att förenkla och förbättra tillgängligheten.

Elevhälsans medicinska insatsPDF

Vi finns anträffbara dagligen mellan 13:00-14:00 för rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser. Ingen tidsbokning krävs. Man kan även ringa eller maila oss på:

Skolsköterska
FT, IN, TE och OLGY
Medicinskt ledningsansvar

Cecilia Nielsen
0582-35 358
cecilia.nielsen@alleskolan.eu

Skolsköterska
IMIA, IMYRK och IMPunkten


Karin Jansson

0582-35 454
karin.jansson@alleskolan.eu

Skolsköterska
EK, NA, RL, HA och Lärling


Hanna Sund

0582-35 462
hanna.sund@alleskolan.eu

Skolsköterska
BF, BA, EE, VO och Gymnasiesärskolan

Wiveka Andersson
0582-35 378
wiveka.andersson@alleskolan.eu

Skolsköterska
ES, HU, SA, Punkten SA, Språkintroduktion

Johanna Friman
0582-354 43
johanna.friman@alleskolan.eu

Skolsköterska
FT, IN, TE och OLGY
Medicinskt ledningsansvar

Cecilia Nielsen
0582-35 358
cecilia.nielsen@alleskolan.eu

Skolsköterska
IMIA, IMYRK och IMPunkten


Karin Jansson

0582-35 454
karin.jansson@alleskolan.eu

Skolsköterska
BF, BA, EE, VO och Gymnasiesärskolan

Wiveka Andersson
0582-35 378
wiveka.andersson@alleskolan.eu

Skolsköterska
EK, NA, RL, HA och Lärling


Hanna Sund

0582-35 462
hanna.sund@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund