Läsårstider 2019/200

Höstterminen 2019
Åk 1-2 måndag 19/8 – fredag 20/12
Åk 3 tisdag 20/8 – fredag 20/12
Särskolan 1, 2, 3 och 4 måndag 19/8

Vårterminen 2020
Åk 1-2 onsdag 8/1 – torsdag 4/6
Åk 3 onsdag 8/1 – fredag 5/6

Lovdagar:
Höstlov v. 44
Sportlov v. 8
Påsklov v. 15
Kristi Himmelsf.d. + lovdag 21-22/5

Antal skoldagar:
Åk 1 178
Åk 2 178
Åk 3 178

Läsårstider 2020/2021

Höstterminen 2020

Åk 1 måndag 17/8 – fredag 18/12
Åk 2-3 tisdag 18/8 – fredag 18/12

Vårterminen 2021

Åk 1-2 tisdag 12/1 – torsdag 10/6 VT 2021
Åk 3tisdag 12/1 – fredag 11/6

Lovdagar:

Höstlov v. 44 26-30/10
Sportlov v. 8 22-26/2
Påsklov v. 13 29-31/3, 1-6/4
Kristi Himmelsf.d. + lovdag13-14/5

Skoldagar:

Åk 1 179
Åk 2 178
Åk 3 178

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund