Sjukanmälan och frånvaro

Med anledning av att skolan byter system för elevadministration så förändras även rutinerna för frånvaroanmälan.

Anmäla sjukfrånvaro - elever under 18 år

Den tidigare rutinen att ringa in frånvaron via talsvar ersätts med en app som vårdnadshavare laddar ner till sin mobiltelefon. Inloggning sker via bankid. En stor förändring i och med detta är att elever under 18 inte längre kan ringa och frånvaroanmäla sig själva. Det måste gå via vårdnadshavare. Om denne inte har bankid och inte kan använda appen så mailar ni sjukanmälan till alleskolan@alleskolan.eu

Anmäla sjukfrånvaro - elever över 18 år

För dig som är över 18 år sker sjukanmälan via elevingången i Tieto. Du loggar in via e-login på skolans hemsida (www.alleskolan.eulänk till annan webbplats) och väljer Tieto-ikonen.


 
Det är viktigt att registrera sjukanmälan, varje sjukdag, innan första lektionen startar för att undvika felaktig registrering av ogiltig frånvaro.

OGILTIG FRÅNVARO
Enligt den nya skollagen ska skolan meddela vårdnadshavare samma dag som elev uteblir från lektion utan giltig anledning.

Alléskolan ger alla vårdnadshavare möjlighet att via Tietos app få besked om ogiltig frånvaro. Om elev uteblir från lektion och när läraren registrerat frånvaron som ogiltig skapar systemet automatiskt ett meddelande till vårdnadshavare.

Vid upprepad ogiltig frånvaro blir du kallad till ett samtal med en lärare eller med din klassföreståndare. Detta samtal dokumenteras. Fortsätter frånvaron, får du en varning om att studiemedlet riskerar att dras in. Om den ogiltiga frånvaron trots detta fortsätter, meddelas CSN (Centrala studiestödsnämnden) och du blir av med sitt studiebidrag.

När det bedöms att du bedriver studier på heltid meddelas detta till CSN och du återfår sitt studiemedel.

Länk: CSN - Vad händer med studiebidraget om du skolkarlänk till annan webbplats

Vårdnadshavare - När eleven fyller 18 år
När en elev fyller 18 år så kommer kopplingen mellan vårdnadshavare och elev automatiskt avbrytas i och med uppdatering av folkbokföringsuppgifter från Skatteverket. Detta innebär att ni som förälder inte kan logga in när eleven har blivit myndig.

Skolans rekommendation är att förälder tillsammans med eleven loggar in i systemet, med elevens inloggningsuppgifter, och på så sätt tar del av elevens studieresultat, frånvaro/närvaro osv

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund