Stödstugan

I Stödstugan arbetar vi för att så många som möjligt av eleverna på Alléskolan ska få godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Här finns alltså möjlighet att få bra hjälp t.ex. genom extra lektioner och uppläsning av prov.

Eleverna har en gång per termin möjlighet att tenta upp icke godkända betyg i matematik genom en prövning.

Genom vårt sätt att arbeta finns också möjligheter att under hela läsåret tenta upp icke godkända betyg i svenska, engelska och matematik.

Elever är också välkomna att använda våra lokaler för att göra sina läxor och uppgifter.

Specialpedagoger utför även läs- och skrivutredningar för elever med läs- och skrivproblem. Detta ger bl.a. möjlighet att få göra muntligt teoriprov till körkortet.

Det finns olika sätt att få undervisning av Stödstugans personal. Det kan t.ex. vara att eleven genom ett beslut om åtgärdsprogram via sin rektor, beviljats möjlighet till stöd i en eller flera kurser eller att eleven genom egen kontakt med Stödstugans personal uttryckt behov av stöd.


I Stödstugan arbetar:

Gabriel Andersson, lärare i matematik.

Ann-Louise Ribeiro, lärare i engelska och svenska.

Charlotta Wahlström, lärare i engelska.

Emily Linton, lärare i engelska

Niklas Sedig, lärare i svenska och samordnare för stödstugan.Tel : 0582-35 433

Stödstugan finns i hus M. Välkommen!

Länkar

Matteboken.selänk till annan webbplats
Här kan du träna på all gymnasiematematik, se filmade mattelektioner, filmade lösningar på gamla nationella prov i matte och ställa frågor om all matematik i forumet.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund