Val för dig som går åk 1 på högskoleförberedande program

Vilket program du går avgör vilka val du ska göra. Vill du veta mer kontakta din studievägledare.
Klicka på nedanstående länkar för katalog och blanketter.

Individuellt val
Valkatalog högskoleförberedande program inför åk 2 PDF

Inriktningsval
Inriktningsval EkonomiprogrammetPDF
Inriktningsval Humanistiska programmet PDF
Inriktningsval Naturvetenskapsprogrammet PDF
Inriktningsval Samhällsvetenskapsprogrammet PDF
Inriktningsval TeknikprogrammetPDF

Estetiska programmet gör inget inriktningsval.


Studie- och yrkesvägledare
BF, VO, IMIA, IMyrk och IM-punkten

Mikael Sundberg
0582-35 475
mikael.sundberg@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
HA, EK, NA, RL och LU


Alena Krnjic
0582-35 382
alena.krnjic@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
ES, HU, SA, SA punkten och BA

Tony Adolfsson
0582-35 347
tony.adolfsson@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
FT, IN, TE & EE


Anna Winck
0582-35 567
anna.winck@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
Allevux, SPRI & Gymnasiesärskolan

Stefan Lillhager
0582-35 321
stefan.lillhager@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
BF, VO, IMIA, IMyrk och IM-punkten

Mikael Sundberg
0582-35 475
mikael.sundberg@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
HA, EK, NA, RL och LU


Alena Krnjic
0582-35 382
alena.krnjic@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
ES, HU, SA, SA punkten och BA

Tony Adolfsson
0582-35 347
tony.adolfsson@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
Allevux, SPRI & Gymnasiesärskolan

Stefan Lillhager
0582-35 321
stefan.lillhager@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
FT, IN, TE & EE


Anna Winck
0582-35 567
anna.winck@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund