Övergripande information om Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är till för ungdomar som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningen inom gymnasiesärskolan är förlagd över 4 år.

Gymnasiesärskolan erbjuder Individuella programlänk till annan webbplats och Nationella program.

De nationella program som erbjuds:
Administration, handel och varuhantering
länk till annan webbplats
Hälsa, vård och omsorg
Fordonsvård och godshanteringlänk till annan webbplats.

Till gymnasiesärskolan är du välkommen på verksamhetsbesök och praktik. Under verksamhetsbesök kan du få träffa personal som undervisar på programmet/ programmen som du är intresserad av. Du kan också få träffa elever som går den utbildning/utbildningar som du är intresserad av. Vi visar dig också gärna våra lokaler och gör upp och planerar för en praktik hos oss. Det är du som bestämmer vilket upplägg som passar dig.

Sista ansökningsdatum till oss är 15 februari

Till vårdnadshavare för elever som sökt/ska söka anpassad skolskjuts
Vårdnadshavare fyller i ansökan om anpassad skolskjuts och lämnar ansökan till skolan. Ni som har elever som ej har påbörjat sin utbildning vid Alleskolan har möjlighet att skicka in Er ansökan till adressen som står skriven på ansökan.

Blanketten ska vara skolan tillhanda senast 31 Maj för följande hösttermin.

Vi kopierar ansökan och skickar in den med skolans underskift till Transam.

Finns önskemål på annat än vad vi vanligtvis beviljar enligt våra regler så ska det framgå i ansökan. Detta för att vi ska ha tid på oss att undersöka och meddela vårdnadshavare om det är ett möjligt alternativ mot våra regler.

Elever har rätt att åka till och från hemmet/kortis och skolan i samband med skolans start och sluttider.

Vid ändring av datum, tider och information om lämning och hämtning vid kortis meddelar vårdnadshavare själva det till Transam. Om elever på grund av något inte ska åka med taxin så meddelar vårdnadhavare själva det till Transam.

Regler: Skolskjuts för elev i gymnasiesärskolanPDF
Blankett: Ansökan om anpassad skolskjutsPDF

Kontakt

Rektor:
Liselott Broman Huss
0582-35 420
liselott.broman.huss@alleskolan.eu

Kontakt gymnasiesärskolan:
0582-35 424

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund