Skolstarten 2022

Varmt välkommen till ett nytt läsår!

Elever i årskurs 1 startar tisdagen den 16:e augusti. Se tid och plats för ditt program:

Årskurs 1

Under v.32 skickas detaljerad information ut till samtliga som ska börja i årskurs 1.

Barn- och fritidsprogrammet 11:00 Hörsal M
Bygg- och anläggningsprogrammet   09:00 Aulan
Ekonomiprogrammet  10:00 Hörsal M
El- och energiprogrammet  09:00 Aulan
Estetiska programmet  10:00 Aulan
Fordons- och transportprogrammet   10:00 Hörsal B
Försäljning- och serviceprogrammet 10:00 Hörsal M
Humanistiska programmet  10:00 Aulan
Industritekniskaprogrammet  09:00 Aulan
Naturvetenskapsprogrammet 11:00 Hörsal M
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 11:00 Hörsal M
SAHA  08:50 Sal B284
Samhällsvetenskapsprogrammet  10:00 Aulan
Språkintroduktion (nya elever)  09:00 Sal B229
Teknikprogrammet  09:00 Hörsal B
Vård- och omsorgsprogrammet  11:00 Hörsal B
Yrkesintroduktion (IMY) 09:00 Hörsal M

Resor till och från skolan

Du får ditt busskort första dagen i skolan. Till skolan kan du åka på ditt antagningsbesked. Logga in i Dexter och skriv ut ditt färdbevis.

Nationella program – årskurs 2 och 3

Årskurs 2 börjar tisdagen den 16:e kl 13:00

Årskurs 3 börjar onsdagen den 17:e kl 08:40

Från vecka 33 finns schema för uppsamlingssalar i Skola24. 

Språkintroduktion

“Gamla elever” startar onsdagen den 17:e augusti kl 09:00.

Från vecka 33 finns schema för uppsamlingssalar i Skola24. 

Yrkesintroduktion (IMY)

“Gamla elever” startar onsdagen den 17:e augusti kl 08:40.

Från vecka 33 finns schema för uppsamlingssalar i Skola24. 

Gymnasiesärskolan

År 1 startar tisdagen den 16:e  kl. 08:00 och slutar kl 12:00.
År 2-4 startar onsdagen den 17:e kl. 08:00 och går en full skoldag.