Skolstarten 2023

Varmt välkommen till ett nytt läsår!

Elever i årskurs 1 startar tisdagen den 15:e augusti. Se tid och plats för ditt program:

Årskurs 1

Under v.32 skickas detaljerad information ut till samtliga som ska börja i årskurs 1.

Program Tid Plats
Barn- och fritidsprogrammet 11:00 Hörsal M, Hus M
Bygg- och anläggningsprogrammet 09:00 Aulan, Hus A
Ekonomiprogrammet 10:00 Hörsal M, Hus M
El- och energiprogrammet 09:00 Aulan, Hus A
Estetiska programmet 10:00 Aulan, Hus A
Fordons- och transportprogrammet 10:00 Hörsal B, Hus B
Försäljningsprogrammet 10:00 Hörsal M, Hus M
Humanistiska programmet 10:00 Aulan, Hus A
Industritekniskaprogrammet 09:00 Hörsal B, Hus B
Naturvetenskapsprogrammet 11:00 Hörsal M, Hus M
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 11:00 Hörsal M, Hus M
Samhällsvetenskapsprogrammet 10:00 Aulan, Hus A
Teknikprogrammet 09:00 Hörsal B, Hus B
Vård- och omsorgsprogrammet 11:00 Hörsal B, Hus B
Språkintroduktion (nya elever) 09:00 Sal B229, Hus B
Yrkesintroduktion (IMY) 09:00 Hörsal M, Hus M
Anpassad  gymnasieskola 08:00 Hus E

Resor till och från skolan

Nya elever får sitt busskort första dagen i skolan. Till skolan kan du åka på ditt antagningsbesked. Logga in i Dexter och skriv ut ditt färdbevis.

“Gamla elever” åker första dagen på sitt gamla busskort. Nytt delas ut i skolan

Nationella program – årskurs 2 och 3

Årskurs 2 börjar tisdag den 15:e kl 13:00 ( samlingsplats i schema )

Årskurs 3 börjar onsdagen den 16:e kl 08:40 ( samlingsplats i schema )

Från vecka 33 finns schema för klasserna med salar för uppstart i Skola24. 

Språkintroduktion

“Gamla elever” startar onsdagen den 16:e augusti kl 09:00.

Från vecka 33 finns schema för klasserna med salar för uppstart i Skola24. 

Yrkesintroduktion (IMY)

“Gamla elever” startar onsdagen den 16:e augusti kl 08:40.

Från vecka 33 finns schema för klasserna med salar för uppstart i Skola24

Anpassad gymnasieskola

År 1 startar tisdagen den 15:e  kl. 08:00 och slutar kl 12:00.
År 2-4 startar onsdagen den 16:e kl. 08:00 och går en full skoldag.