Kalendarium

Läsåret 21/22 i punktform

 • Informationsträff för grundskolans studie- och yrkesvägledare
  17:e september mellan 10:00 – 14:00
 • Grupp för en dag
  Varje program erbjuder minst två tillfällen mellan v.39 – 43.
 • Elev för en dag
  Varje program erbjuder minst 6 tillfällen från v.42 fram till v.6 samt ett tillfälle under omvalsperioden
 • Öppet Hus
  Vi kommer att hålla Öppet Hus lördagen den 16:e oktober mellan 10:00 – 14:00.
 • Kvällsöppet (digitalt Öppet Hus)
  Kvällsöppet kommer att finnas tillgängligt från slutet på september och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor och möta lärare på alla våra program.
 • Informationskväll
  Vi kommer att ha Informationskväll tisdagen den 25:e januari där åk 9 har möjlighet att besöka våra program
 • SYV för en dag
  Dagen där du som som SYV skräddarsyr ditt besök hos oss genom att själv bestämma vilka program du önskar få mer information om.