Alléskolan och Allévux hålls stängda måndag 9 mars och tisdag 10 mars

Under söndagseftermiddagen 8 mars informerades skolans ledningsgrupp om att en medarbetare och en elev vid Alléskolan testats positivt för coronavirus. Skolans ledning befinner sig i högsta beredskapsläge, och beslutade under söndagskvällen att hålla Alléskolan och Allévux stängd måndagen 9 mars och tisdagen 10 mars. Skälet till att skolan hålls stängd är att skolans ledning behöver tid att kartlägga och hantera den uppkomna situationen. Beslutet innebär att alla elever och medarbetare stannar hemma under måndagen och tisdagen.  Klicka på rubriken och läs mer.

Under söndagseftermiddagen 8 mars informerades skolans ledningsgrupp om att en medarbetare och en elev vid Alléskolan testats positivt för coronavirus. Smittskyddsenheten vid Region Örebro län har genomfört smittspårning och har därefter kontaktat de personer som kan ha utsatts för smitta.

Den elev som testats positivt deltog under onsdagen den 4 mars vid Universitetsdagen i Örebro. Som en extra försiktighetsåtgärd uppmanar Smittskyddsenheten därför alla som befann sig på Universitetsdagen att vara uppmärksam på symptom såsom feber, hosta eller andningsbesvär.

Mer information här: https://www.1177.se/Orebrolan/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/länk till annan webbplats

Skolans ledning befinner sig i högsta beredskapsläge, och beslutade under söndagskvällen att hålla Alléskolan och Allévux stängd måndagen 9 mars och tisdagen 10 mars. Skälet till att skolan hålls stängd är att skolans ledning behöver tid att kartlägga och hantera den uppkomna situationen.
Beslutet innebär att alla elever och medarbetare stannar hemma under måndagen och tisdagen.

Skolans ledning följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger, och har fortlöpande kontakt med Smittskyddsenheten. Information till elever och personal kommer att uppdateras fortlöpande i skolans intranät Ping Pong. Information till vårdnadshavare och allmänhet kommer att finnas på skolans hemsidor.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund