Gymnasiekort

Detta gäller inför läsåret 2020/2021

Elever på Alléskolan som är folkbokförda i Örebro län får sina gymnasiekort på skolan vid höstterminens start. Elever som är folkbokförda i Örebro kommun behöver dock först ansöka om kort via Örebro kommun.

Elever som går på Alléskolan men är folkbokförda i andra län än Örebro län kan ansöka om reseersättning hos sina hemkommuner.

Elever som är folkbokförda i Askersund, Hallsberg eller Laxå men går på gymnasieskolor i Örebro, behöver inte skicka in någon ansökan. Ni hämtar som vanligt ut era gymnasiekort på den gymnasieskola ni går på.

Vid frågor kontakta Alléskolans reception på 0582-35 500.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund