Information till vårdnadshavare och allmänhet 2020-03-17, kl 13:30.

Distansundervisning från och med onsdag 18 mars - Det är många frågor som väcks utifrån beslutet av undervisningen från och med i morgon onsdag 18 mars ska ske på distans. All personal arbetar nu intensivt för att bidra till att ni får de bästa förutsättningarna att kunna ge er den utbildning de har rätt till!
Många av de åtgärder som vi kommer att vidta är generella och omfattar alla elever, men vi kommer också att göra undantag när det behövs. Klicka på rubriken för mer information.

Hur länge ska distansundervisningen pågå? Vi vet i dagsläget inte hur lång tid som distansundervisningen kommer att pågå, men behöver förbereda oss på att det kan behöva pågå under en längre tid. I nuläget finns ingen tidsram utan vi följer kontinuerligt rekommendationerna från våra myndigheter.

Skola – inte ledighet! Det är viktigt att komma ihåg att eleverna inte är lediga utan att det är skola som vanligt. Skillnaden är att undervisningen sker hemifrån. Utgångspunkten är att de följer sina ordinarie scheman.

Internetuppkoppling Om du inte har tillgång till internet hemma kontaktar du din mentor/kontaktlärare.

APL Information som gäller APL kommer inom kort.

Ny situation Att få sin utbildning via distansundervisning är något nytt både för elever och för oss som arbetar i skolan. Säkert kommer det att stöta på problem ibland, och vi har ännu inte alla svar på frågor och inte alla lösningar på problem. Om vi hjälps åt så är vi säkra på att det kommer att alla kommer att få en bra utbildning även under dessa förhållanden!

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund