Studentfirande 5 juni

Det råder ingen tvekan om att frågan om studentfirandet är viktig och engagerar många. Vi har fått många tankar och förslag från er. Tack för era synpunkter!

Den arbetsgrupp som sedan tidigare arbetar med planering av studentfirandet har haft möte liksom ledningen och vi är överens om att vi planerar för att genomföra ett studentfirande den 5 juni - även om det som alla förstår, kommer att ske på annat sätt än vanligt! Mer information om detta kommer ni att få efterhand.

En kartläggning av eventuella risker kommer att genomföras, och det blir många regler som behöver följas till 100 % för att firandet ska kunna bli av. Vi litar på att alla tar det ansvaret, så att vi kan få ett härligt och minnesvärt studentfirande på Alléskolan även i år! Beslutet kan komma att ändras om omständigheterna i omvärlden förändras.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund