Allékåren

Allékåren är en elevkår och till skillnad från ett elevråd så är vi helt fristående från skolan - vilket innebär att vi kan få större möjlighet att påverka och ställa krav.

Vi är även partipolitiskt och religiöst obundna. I övrigt så anordnar vi aktiviteter, som t.ex. temadagar, lekar, spel och annat kul. Exempelvis så har vi haft våffelfrukostar, anordnat skolval och har ansvar för balen, treornas avslutningsvecka och spontana vardagsaktiviteter!

Styrelsen 2020/2021:

Ordförande: Alexander Tiderman, 070-425 32 10
Vice ordförande: Bella Olsson
Sekreterare: Evelina Larsson
Ekonomiansvarig
: Sofia Sjöstedt & Elvira Löfdahl