Fordonsvård och godshantering

Drömmer du om ett arbete där du får arbeta med fordon (mestadels inriktat mot fordonsvård), lagerarbete och godshantering?

På programmet kommer du att få möjlighet att arbeta både praktiskt och teoretiskt. Större delen av utbildningen är praktisk. Mycket av det teoretiska innehållet går att knyta till praktiska moment.

Du lär dig om fordon och hur de ska skötas. Hur lager och terminaler fungerar får du också lära dig. Inom både fordonsbranschen och lagerarbeten möter du människor. Det är därför viktigt att träna på att bemöta kunder och ge god service.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga för att du ska veta vad det innebär med en trygg och säker arbetsmiljö.

Vi gör också studiebesök på olika företag.

Din framtid efter Alléskolan

Utbildningen kan leda till arbete på bensinmack/däckverkstad med däckbyten, biltvätt med yttre och inre rengöring, städning och ytbehandling av fordon, lager / terminaler med användning av truckar vid orderhantering och annan förflyttning av gods.

Skolan har ett nära samarbete med en rad olika aktörer för övergången från skola till arbetsliv. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är några av dem.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del av utbildningen. Du tränar på och använder de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats. APL genomför du i årskurs 3 och 4. APL är sammanlagt 22 veckor av utbildningen.

Vi driver ett eget Café

Alléskolans gymnasiesärskola har ett eget elevcafé – Café E. Du som elev deltar i att driva caféverksamheten och får bl.a. öva på att tillreda smörgåsar, brygga kaffe, möta kunder och stå i vår kassa som har visuellt stöd.

Kontakta oss på skolan

Liselott Broman Huss

Rektor

0582-354 20

Kontakta via mejl

Maria Henriksson

Programledare

070-394 69 80

Kontakta via mejl

Evelina Nykvist

Studie- och yrkesvägledare

0582- 35 475

Kontakta via mejl

Dina tre år på Alléskolan

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Efter studenten