Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet har fyra olika inriktningar som ger eleven möjlighet att bli behörig till nationella program eller att komma in i arbetslivet.

Introduktionsprogrammet syftar till att göra det möjligt för dig som ännu inte är behörig till ett nationellt program att bli behörig genom att studera de grundskoleämnen som saknas för behörighet men förbereder dig också för studier inom vuxenutbildningen eller folkhögskolor. Introduktionsprogrammet är också ett alternativ för dig som har blicken riktad mot arbetsmarknaden. Gemensamt för introduktionsprogrammet är att de utformas utifrån respektive elevs förkunskaper, förutsättningar och behov.

Vi erbjuder följande fyra olika inriktningar: 

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion 
 • Språkintroduktion 
 • Individuellt alternativ 

Karaktärsdrag för programmet: 

 • Relationsbyggande 
 • Hela individen i fokus 
 • Individuell studieplan
 • Gymnasiebehörighet 

För att börja hos oss

Till programinriktat val och yrkesintroduktion ansöker du om plats via gymnasieantagningen precis som till våra nationella program.  Till individuellt alternativ, individuellt alternativ-Punkten och Språkintroduktion ansöker du på separat blankett. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information eller mejla din fråga till oss.

Efter Introduktionsprogrammet

Efter Introduktionsprogrammet söker du dig till ett yrkesförberedande- eller högskoleförberedande gymnasieprogram, folkhögskola eller komvux alternativt tar klivet ut på arbetsmarknaden. 

Programinriktat val

Programinriktat val kan du som har siktet inställt mot ett yrkesförberedande program söka om du har godkända slutbetyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska samt ytterligare minst fyra ämnen eller godkänd i svenska  eller svenska som andraspråk, matematik och engelska  samt minst tre andra ämnen.  

Alléskolan erbjuder programinriktat val mot följande  yrkesförberedande program:

 • Industritekniska programmet
 • El-och energiprogrammet
 • Bygg-och anläggningsprogrammet
 • Fordon- och transportprogrammet
 • Barn-och fritidsprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Vård-och omsorgsprogrammet
 • Handel-och administrationsprogrammet

Du går i samma klass som eleverna som är behöriga på det nationella programmet och läser samma kurser utöver det  grundskoleämne som du saknar ett godkänt slutbetyg i. När du når ett godkänt slutbetyg i grundskoleämnet  skrivs du in på det nationella programmet och har möjlighet att läsa mot en gymnasieexamen. 

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion passar dig som är intresserad av ett yrkesförberedande program men inte är behörig till programinriktat val eller ett nationellt program. På yrkesintroduktion kombinerar du studier i grundskoleämnen som du saknar slutbetyg i från grundskolan med studier i yrkesämnen på gymnasienivå. Yrkesintroduktion syftar till att du ska ha möjlighet att nå behörighet till ett yrkesförberedande program och söka dig vidare dit efter ett till två år.

Alléskolan erbjuder följande inriktningar på Yrkesintroduktion:

 • – Bygg och anläggning
 • – Restaurang och livsmedel
 • – Fordon och transport
 • – Vård och omsorg
 • – Handel och administration

Du läser i klass tillsammans med andra elever på yrkesintroduktion. De grundskoleämnen som främst erbjuds är svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, biologi, SO-ämnen och idrott. Även vissa andra ämnen kan erbjudas.

Yrkesintroduktion passar dig som:

 • Är intresserad av någon av de inriktningar vi erbjuder
 • Har förmåga att följa ett schema
 • Har förmåga att delta i gruppundervisning
 • Nått viss nivå i svenska som andraspråk som gör att du kan tillgodogöra dig
 • GY-kurser i yrkesämnen.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ passar dig som inte är behörig till ett nationellt program eller programinriktat val och som är intresserad av en framtid på yrkesintroduktion, ett yrkesförberedande program, ett högskoleförberedande program eller för dig som ännu inte riktigt vet.

På individuellt alternativ studerar du grundskoleämnen som du saknar slutbetyg i från grundskolan samtidigt som du deltar i andra motivationshöjande aktiviteter, såsom studiebesök, träning, praktik m.m. Du följer ett individuellt anpassat schema och har större delen av din undervisning i samma lokaler, där stora delar av undervisningen genomförs av ett och samma arbetslag, vilket för dig som elev innebär ett begränsat antal vuxenkontakter.

På Alléskolan finns två varianter av individuellt alternativ; IM Punkten och IMIA

Individuellt alternativ passar dig som:

 • Mår bra av en lugn studiemiljö.
 • Trivs i ett sammanhang med få vuxna som präglas av kontinuitet och trygghet.
 • Önskar möjlighet att delta i fysisk aktivitet på skoltid
 • Vill ha möjlighet att delta i studiebesök/motivationshöjande insatser
 • Nyfiken på att kombinera studier med praktik
 • Behöver stöd i sociala kontakter med jämnåriga

IM Punkten (IA) - stöd för dig som har diagnos  inom AST

Trygghet, välmående och en känd struktur är nyckelord för att du skall  lyckas med dina studier. Du erbjuds en tillrättalagd arbetsmiljö med ändamålsenliga lokaler, en egen arbetsplats, undervisning i mindre grupper och en undervisning som planeras så att du som enskild elev träffar få trygga och kända lärare.

IMIA

På IMIA skapas din studieplan utifrån ditt nuläge. Det kan innebära att du kan studera flera ämnen parallellt eller att du studerar ett ämne i taget. Studier i grundskoleämnen kombineras med aktiviteter som syftar till att förbättra din fysiska hälsa och din sociala förmåga. 

Språkintroduktion

Språkintroduktion passar dig som är nyanländ i Sverige och som saknar ett godkänt slutbetyg i svenska som andraspråk. På språkintroduktion studerar du förutom svenska som andraspråk även andra grundskoleämnen som du saknar ett godkänt slutbetyg i. En individuell studieplan skapas utifrån målet med dina studier. 

Språkintroduktion syftar till att du ska ha möjlighet att nå behörighet till yrkesintroduktion, ett yrkesförberedande program eller ett högskoleförberedande program.

På språkintroduktion erbjuds en mängd olika grundskoleämnen såsom; svenska som andraspråk, engelska, matematik, musik, idrott, bild, teknik, de fyra SO-ämnena och de tre NO-ämnena. 

Språkintroduktion passar dig som:

 • Önskar fokusera på svenska som andraspråk
 • Har förmåga att följa ett schema
 • Har förmåga att delta i gruppundervisning

Kontakta oss på skolan

Louise Guldbrandsson

Rektor

0582-353 61

Kontakta via mejl

Niklas Arnbratt

Programledare

0582-35 412

Kontakta via mejl

Karin Helmfridsson

Programledare

0582-354 50

Kontakta via mejl

Petra Axling

Programledare

0582-35 407

Kontakta via mejl

Susanne Jacobson

Programledare

0582-35 546

Kontakta via mejl

Evelina Nykvist

Studie- och yrkesvägledare

0582- 35 475

Kontakta via mejl