Administration, handel och varuhantering

Drömmer du om ett arbete där du får träffa många olika människor? Ett arbete där du får arbeta på ett serviceinriktat sätt mot människor genom bland annat försäljning, hantering av varor på ett varulager eller i affär.

Programmet för administration, handel och varuhantering ger dig både grundläggande och fördjupade kunskaper i handel, varulager, administration och kommunikation. Programmet passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

På programmet kommer du att få möjlighet att arbeta både praktiskt och teoretiskt.

Du får lära dig om försäljning, logistik, inköp och varuhantering. Du lär dig också om marknadsföring, administration, arbete- och produktkunskap. Du får lära dig om kommunikation och kundservice.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

Vi har ett eget Café

Du lär dig också genom praktiskt arbete inom daglighandeln och inom detaljhandeln samt genom studiebesök inom olika områden. Alléskolans gymnasiesärskola har ett eget elevcafé – Café E. Du som elev deltar i att driva caféverksamheten och får bl.a. öva på att tillreda smörgåsar, brygga kaffe, möta kunder och stå i vår kassa som har visuellt stöd.

Så är programmet upplagt:

Utbildningen är förlagd över 4 år. De nationella programmen har ämnen som alla ska studera såsom matematik, svenska m.m.

Programmets karaktär är yrkesämnen. Det är då du läser kurser som exempelvis handel, inköp och logistik, livsmedels- och näringskunskap, mat och butik, service och bemötande samt arbetsmiljö och säkerhet.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del av utbildningen. Du tränar på och använder de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats. APL genomför du i årskurs 3 och 4. APL är sammanlagt 22 veckor av utbildningen.

Under år 3 och 4 genomförs ett gymnasiesärskolearbete som ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som programmet är riktat mot.

Betyg

Du får betyg när en kurs är avslutad. Läraren ska bedöma dina kunskaper och jämföra dem med kraven som finns för betygsstegen A, C och E.

Din framtid efter Alléskolan

Utbildningen kan leda till arbete i butik och varulager där man kan arbeta med hantering av varor. Utbildningen kan även leda till administrativt arbete på en arbetsplats där man kan få arbeta med posthantering mm.

Skolan har ett nära samarbete med en rad olika aktörer för övergången från skola till arbetsliv. Activa, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är några av dem.

Kontakta oss på skolan

Liselott Broman Huss

Rektor

0582-354 20

Kontakta via mejl

Maria Henriksson

Programledare

070-394 69 80

Kontakta via mejl

Evelina Nykvist

Studie- och yrkesvägledare

0582- 35 475

Kontakta via mejl