Individuella programmet

Det individuella programmet är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad efter dina egna förutsättningar. Utbildningen utformas på ett sådant sätt att det passar just dig.

Utbildningen är fördelad på fyra år och ger dig kunskaper för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du ska också få kunskaper för att kunna bestämma om ditt vardagsliv och för att kunna delta i samhällslivet.

På det individuella programmet läser du ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

Inom ämnesområdena erbjuder de individuella programmen många aktiviteter; såsom dans, teater, kör, matlagning, bakning, lagidrott, ridning, aktiviteter i natur och samhälle m.m. Inom de individuella programmen kan du också välja att läsa en inriktning mot Fastighet och miljö. Det finns även möjlighet att kombinera ämnesområden med kurser från något av de nationella programmen utifrån dina förutsättningar.

På de individuella programmen anpassas undervisningen efter dina behov. Du har tillgång till tekniska hjälpmedel och IT-utrustning. I undervisningen använder du datorer och Ipads.

På de individuella programmen lär du dig att:

 • utveckla ditt språk och att samtala med andra
 • hantera vardagsmatematik
 • förstå hur det fungerar i naturen och i samhället
 • samtala om frågor som rör ditt liv
 • förstå och använda engelska som du hör och ser omkring dig
 • uttrycka dig genom dans, musik, bild och teater
 • sköta ditt hem, din vardagsekonomi och din hälsa.

Vi har ett eget café

Alléskolans gymnasiesärskola har ett elevcafé – Café E. Du som elev deltar i att driva caféverksamheten och får bl.a. öva på att tillreda smörgåsar, brygga kaffe, möta kunder och stå i vår kassa som har visuellt stöd.

Viktigt för din personliga utveckling och dina studieresultat är trygghet och välmående. Du får en individuell studieplan där samverkan med dina vårdnadshavare är mycket betydelsefull.

Under utbildningen får du möjlighet att göra praktik på en arbetsplats eller inom daglig verksamhet.

Din framtid efter Alléskolan

Efter avslutad utbildning får du ett gymnasiesärskolebevis som visar vilka ämnesområden/kurser du har läst.

Gymnasiesärskolan har ett nära samarbete med din hemkommun för övergång från skola till daglig verksamhet/arbetsliv.

Kontakta oss på skolan

Liselott Broman Huss

Rektor

0582-354 20

Kontakta via mejl

Maria Henriksson

Programledare

070-394 69 80

Kontakta via mejl

Evelina Nykvist

Studie- och yrkesvägledare

0582- 35 475

Kontakta via mejl