Individuellt alternativ (IMIA)

Individuellt alternativ passar dig som inte är behörig till ett nationellt program eller programinriktat val och som är intresserad av en framtid på yrkesintroduktion, ett yrkesförberedande program, ett högskoleförberedande program eller för dig som kanske just nu inte ser en given studieväg framför dig.

När du startar dina studier hos oss på Individuellt alternativ IMIA skapar du och din mentor tillsammans din individuella studieplan och ditt individuella skolschema utifrån ditt nuläge. Det är dina behov, förutsättningar och målsättningar som styr. Det kan innebära att du studerar flera ämnen parallellt eller att du studerar ett ämne i taget. Det kan innebära fem långa skoldagar per vecka eller tre korta skoldagar per vecka. Tillsammans skapar du och din mentor en skoldag/skolvecka som du kan lyckas med! Din individuella studieplan följer sedan du och din mentor upp under hela din studietid. På Individuellt alternativ (IMIA) studerar du under ett eller flera läsår, även det utifrån dina behov och din målsättning.

På individuellt alternativ studerar du grundskoleämnen som du saknar godkända slutbetyg i från grundskolan. Du har större delen av undervisningen i samma klassrum och du möter ett mindre lärararbetslag med olika ämneskompetenser och med lång erfarenhet. Du kombinerar dina studier med motivationshöjande aktiviteter som syftar till att förbättra din fysiska hälsa och din sociala förmåga.

Kombinera dina studier med praktik

Vill du kan du också kombinera dina studier med praktik på något företag. Vår ungdomskonsulent hjälper dig att hitta en praktikplats och följer upp praktiken.

Slussen

Vid sidan av klassrummet finns “Slussen”, ett uppehållsrum för IMIA, där du i lugn och ro kan starta och avsluta dagen eller ta en paus under skoldagen tillsammans med vår fritidspedagog.

IMIA passar dig som:

  • Önskar att vara delaktig i planering och utformning av din skoldag och skolvecka
  • Trivs bäst i en lugn och trygg studiemiljö
  • Mår bra av få nära och trygga lärare/annan personal
  • Är nyfiken på att kombinera studier med fysisk aktivitet, motivationshöjande insatser och praktik
  • Behöver stöd i sociala kontakter med jämnåriga

Ställ en fråga till programmet

Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig.

För att börja hos oss

Behörig till Individuellt alternativ (IMIA) är du om du avslutat grundskolan och inte är behörig till gymnasieskolans nationella program samt är bosatt i en av våra medlemskommuner.

Så söker du

Individuellt alternativ (IMIA) söker du på blanketten ovan. Ansökan kan du lämna in under hela läsåret men inför nytt läsår gäller 15 februari som riktmärke. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information eller mejla din fråga till oss.

Möjligt att studera på IMIA

Möjliga grundskoleämnen (0p)

Engelska
Matematik
Svenska
Svenska som andraspråk
Samhällskunskap
Religionskunskap
Geografi
Historia
Bild
Idrott
Biologi
Kemi
Fysik
Modersmål

Andra insatser (0p)

* Motivationshöjande insatser
* Studiebesök
* Hälsa och träning
* Praktik

Applåder från tidigare elever

Det som var så bra med att gå IM var stödet man fick och att man anpassade studierna efter elevens behov, man tog det i sin egna takt. Det gjorde det mycket enklare att känna sig trygg att gå i skolan igen. Jag hade inte kunnat komma tillbaka till skolan och byggt upp mina betyg igen om det inte hade varit för IM och det stöd man fick där.

Hanna Ljunghaga

Tidigare elev på IMIA

På IMIA får alla en egen studieplan, individuellt anpassad efter de mål och förutsättningar en har och just det hjälpte mig väldigt mycket. Det är tydligt vad som förväntas av en och man blir sedd på riktigt, här ser man hela personen och inte bara betygen och man får all den hjälp och stöd som krävs för att klara betygen och förbereda sig inför nästkommande steg oavsett om det är naturvetenskapsprogrammet, ett yrkesprogram eller klivet ut i arbetslivet.

Izabelle

Studerade sedan vidare på Naturvetenskapliga programmet

Kontakta oss på skolan

Louise Guldbrandsson

Rektor

072-201 32 57

Kontakta via mejl

Niklas Arnbratt

Programledare

0582-35 412

Kontakta via mejl

Pia Samskog Kenntoft

Studie- och yrkesvägledare

0582- 35 475

Kontakta via mejl

Möjliga vägar vidare efter Individuellt alternativ (IMIA)

Yrkesintroduktion 

Möjligt att söka för dig som har ett intresse för ett yrkesförberedande program och som nått en nivå i svenska som andraspråk som motsvarar målen i åk 6/nivå 3-4 i bygga svenska. 

På Alléskolan erbjuds yrkesintroduktion mot: 

 – Bygg

 – Fordon
 – Försäljning
 – Restaurang
 – Vård

– Barn och fritid

Programinriktat val

Möjligt att söka för dig som har godkända betyg i:

svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen

eller

svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och minst tre andra ämnen.

På Alléskolan erbjuds programinriktat val på: 

 – Barn-och fritidsprogrammet
 – Bygg-och anläggningsprogrammet
 – El-och energiprogrammet
 – Fordon-och transportprogrammet
 – Försäljning-och serviceprogrammet
 – Industritekniska programmet
 – Restaurang-och livsmedelsprogrammet
 – Vård-och omsorgsprogrammet

Nationellt program

Möjligt att söka för dig som nått behörighet. 

Du är behörig att söka till ett yrkesförberedande program när du nått godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska samt fem andra ämnen. 

Du är behörig att söka högskoleförberedande program när du nått godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska samt nio andra ämnen (vilka nio ämnen varierar beroende på program). 

Vuxenutbildning/Folkhögskola

Möjligt att söka för dig som närmar dig 20 år och därmed inte kan söka dig vidare till program inom gymnasieskolan. 

Inom vuxenutbildning/folkhögskola kan du läsa enstaka ämnen eller en hel yrkesutbildning.