10 år av samarbete!

För 10 år sedan började ett samarbete mellan eleverna på Allévux och eleverna från samhällsprogrammet på Alléskolan. Allt började med att Lisa Lindqvist, lärare på samhällsprogrammet, kontaktade Oxana Källebring som jobbar med svenska som andraspråk på Allévux och frågade om de kunde samarbeta kring ämnet etnicitet och kulturmöten.

Eleverna träffas några gånger per termin och diskuterar frågor kring integration, etnicitet och kulturmöten. Under dessa 10 år har det varit många intressanta diskussioner kring kulturkrockar, segregation och mycket annat där eleverna kunde dela med sig av sina erfarenheter om kulturmöten. Att diskutera frågor kring integration är viktigt för att öka förståelsen och skapa en mer inkluderande miljö, tycker både Lisa och Oxana.

Erika Olsson Ek i SA21B: “Jag tycker det har varit intressant att få prata med människor som kan berätta egna erfarenheter om det som vi jobbat med på lektionerna, då får man andra perspektiv på ämnet, eftersom vi pratar om det som vi jobbar med på lektionen så kan det vara en källa på examinationerna som man kanske inte hade haft annars”

Tuva Qvarsell i SA21A: “Samarbetet först och främst har varit väldigt roligt, delvis har vi fått träffa så många fantastiska människor och att vi fått lämna klassrummet vilket är skönt. Det har också varit oerhört lärorikt och gett mig ett nytt positivt perspektiv och syn på människan och samhället. Att få höra historier och upplevelser från ett liv eller en resa som jag aldrig hade kunnat sätta mig in har gett mig erfarenheter och kunskaper som jag kommer att bära med mig resten av livet. Dessa kunskaper är något jag värderar högt och är väldigt tacksam för."

Karen Saavedra som läser svenska som andraspråk på Allévux: “Jag tyckte mycket om samarbetet med Alléskolans elever eftersom det var trevligt att vi kunde dela våra känslor, erfarenheter och och bli hörda. Jag hoppas att jag genom detta möte kommer att fylla i luckan och göra en bro för att eliminera främlingsfientlighet. Jag är hedrad att få vara en del av denna aktivitet, att få dela mina tankar och jag ser fram emot att dessa vidgar den unga generationens sinnen kontinuerligt. Jag uppskattar den här typen av initiativ från våra skolledare och jag önskar att detta kommer att fortsätta att stärka var och en av oss som en unik individ,”

Även Normalinda Estera Barragan som läser på Allévux berättar att hon tyckte att det var en fantastisk upplevelse att samarbeta med gymnasieeleverna och att hon lärde sig mycket nytt om hur det fungerar i Sverige.

Läs mer