Elevhälsan

Här finner du information om våra skolkuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger.

Elin Löfwenhamn

Skolledning Verksamhetschef för elevhälsan

0582-354 97

Skicka e-post

Niklas Odenmark

Elevcoach

0582-35 304

Skicka e-post

Johanna Jarl

Kurator för Språkintroduktion & Yrkesintroduktion

0582-35445

Skicka e-post

Lina Palm

Kurator för Estetiska, Humanistiska, Samhällsprogrammet - SAHA, Samhällsvetenskap & Vård och omsorg

0582-35 500

Skicka e-post

Eva Nguyen

Kurator för Ekonomi, Fordon och transport, Handels och administration, Industritekniska & Teknik

0582-35537

Skicka e-post

Anette Nielsen

Specialpedagog för Bygg och anläggning, El- och energi & Lärling

0582-354 16

Skicka e-post

Anna Sjöman

Specialpedagog för Fordon och transport, Industritekniska, Lärling, Särskolan, Teknik & Vård och omsorg

0582-353 93

Skicka e-post

Anne Kliko Björk

Specialpedagog för Estetiska, Humanistiska, Introduktionsprogrammet, Samhällsprogrammet - SAHA & Samhällsvetenskap

0582-354 47

Skicka e-post

Carina Bergström

Specialpedagog för Barn och fritid, Ekonomi, Handels och administration, Naturvetenskap & Restaurang och livsmedel

0582-353 79

Skicka e-post

Cajza Grip

Socialpedagog för Samhällsprogrammet - SAHA

0582-345 14

Skicka e-post

Cecilia Nielsen

Skolsköterska för Fordon och transport, Handels och administration, Industritekniska, OLGY & Teknik

0582-353 58

Skicka e-post

Karin Jansson

Skolsköterska för Barn och fritid, Introduktionsprogrammet, Naturvetenskap & Restaurang och livsmedel

0582-354 54

Skicka e-post

Johanna Friman

Skolsköterska för Ekonomi, Estetiska, Humanistiska, Samhällsprogrammet - SAHA, Samhällsvetenskap & Språkintroduktion

0582-354 43

Skicka e-post

Wiveka Andersson

Skolsköterska för Bygg och anläggning, El- och energi, Särskolan & Vård och omsorg

0582-353 78

Skicka e-post

Magnus Persson

Skolläkare

0582-35 500

Skicka e-post

Maria Klimkowicz

Psykolog

0582-35 500

Skicka e-post

Carina Nylin

Kurator för Bygg och anläggning, El- och energi, Lärling & OLGY

0582-354 22

Skicka e-post

Alexander Sandberg

Kurator för Barn och fritid, Introduktionsprogrammet, Naturvetenskap, Restaurang och livsmedel & Språkintroduktion

0582-353 81

Skicka e-post