Samhällsvetenskap – för dig med högfungerande autism.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett av skolans populäraste program och vi erbjuder inriktningen Beteendevetenskap för dig som behöver läsa under anpassade former och i mindre studiegrupp.

Du kommer att utveckla din förmåga att genomföra samhällsvetenskapliga studier och lära dig att se orsaker, samband och konsekvenser. Du får också lära dig flera olika sätt att presentera det du lärt dig. Vi arbetar aktivt med att utveckla din studieteknik. Skolan har ett stort bibliotek med kunnig personal och där är det en lugn studiemiljö.

På programmet fokuserar vi på att diskutera både muntligt och skriftligt. Skriva arbeten samt att använda moderna språk. Du har stora möjligheter att utveckla dina kunskaper inom de områden som intresserar dig. Det ges möjlighet att läsa många av de kurser som ger meritpoäng, t.ex. språk och matematik. 

Vi gör studieresor och under din gymnasietid så får du tillfälle att gå på t.ex. teater. Våra klassrum är speciellt anpassade för att skapa en bra arbetsmiljö utifrån ett autismperspektiv. Undervisningen sker i så hög utsträckning som möjligt utifrån i det egna hemklassrummet där varje elev har sin egna arbetsplats.  Som ett komplement till studierna har du som elev tillgång till en socialpedagog både för enskilda träffar och aktiviteter tillsammans med din klass. Socialpedagogens fokus är att bistå med tankar och ideér kring struktur och hjälpmedel för att få  skolsituationen att fungera optimalt. På programmet jobbar lärare och pedagoger med gedigen erfarenhet inom autismområdet.

Inriktningar och programfördjupningar

Beteendevetenskap (750p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Inriktningar
Kommunikation100p
Ledarskap och organisation100p
Psykologi 2a50p
Samhällskunskap 2100p
Sociologi100p
Programfördjupningar
Filosofi 250p
Geografi 1100p
Historia 2a100p
Religionskunskap 250p

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Engelska 5100p
Engelska 6100p
Historia 1b100p
Idrott och hälsa 135p35p30p
Matematik 1b70p30p
Matematik 2b30p70p
Naturkunskap 1b100p
Religionskunskap 150p
Samhällskunskap 1b100p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1100p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2100p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3100p

Programgemensamma ämnen (300p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Filosofi 150p
Moderna språk100p100p
Psykologi 150p

Inriktningar och programfördjupningar (750p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Beteendevetenskap400p350p

Individuellt val (200p)

Här väljer du kurser som du är intresserad av eller som kompletterar din utbildning. Vi har många olika kurser att välja mellan, t.ex. behörighetsgivande kurser, estetiska kurser och idrottskurser. Du väljer 100p till åk 2 och 100p till åk 3.

Under årskurs 1 och 2 kommer du att få mer information om ditt individuella val.

Åk 1Åk 2Åk 3
Individuellt val100p100p

Gymnasiearbete (100p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Gymnasiearbete SA100p

Kontakta oss på skolan

Karl-Henrik Wickbom

Rektor

070-24 05 228

Kontakta via mejl

Maria Wiborgh

Programledare

0582-353 74

Kontakta via mejl

Sofia Lindgren

Studie- och yrkesvägledare

0582-353 47

Kontakta via mejl