Anpassad gymnasieskola

Anpassad Gymnasieskola är till för ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningen är förlagd över 4 år.

Till anpassad gymnasieskola är du välkommen på verksamhetsbesök och praktik. Under verksamhetsbesök kan du få träffa personal som undervisar på programmet/ programmen som du är intresserad av. Du kan också få träffa elever som går den utbildning/utbildningar som du är intresserad av. Vi visar dig också gärna våra lokaler och gör upp och planerar för en praktik hos oss. Det är du som bestämmer vilket upplägg som passar dig.

Programmet för administration, handel och varuhantering – ger dig både grundläggande och fördjupade kunskaper i handel, varulager, administration och kommunikation. Programmet passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

På programmet kommer du att få möjlighet att arbeta både praktiskt och teoretiskt.

Du får lära dig om försäljning, logistik, inköp och varuhantering. Du lär dig också om marknadsföring, administration, arbete- och produktkunskap. Du får lära dig om kommunikation och kundservice.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

 

Programmet för fordonsvård och godshantering – ger dig både grundläggande och fördjupande kunskaper i bilvård, fordonsbranschen, fordonsteknik och godshantering.

På programmet kommer du att få möjlighet att arbeta både praktiskt och teoretiskt. Större delen av utbildningen är praktisk. Mycket av det mer teoretiska innehållet går att knyta till praktiska moment.

Du lär dig om fordon och hur de ska skötas. Hur lager och terminaler fungerar får du också lära dig. Inom både fordonsbranschen och lagerarbeten möter du människor. Det är därför viktigt att träna på att bemöta kunder och ge god service.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga för att du ska veta vad det innebär med en trygg och säker arbetsmiljö.

Vi gör också studiebesök på olika företag.

OBS: Programtiden är 2.5 dagar i veckan, övrig tid är det undervisning i gymnasiesärskolegemensamma ämnen.

 

Det individuella programmet – är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad efter dina egna förutsättningar. Utbildningen utformas på ett sådant sätt att det passar just dig.

Utbildningen är fördelad på fyra år och ger dig kunskaper för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du ska också få kunskaper för att kunna bestämma om ditt vardagsliv och för att kunna delta i samhällslivet.

På det individuella programmet läser du ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Kontakta oss på skolan

Henrik Svensson

Rektor

072-209 84 82

Kontakta via mejl

Charlotta Myrén

Programledare

0582-35365

Kontakta via mejl

Pia Samskog Kenntoft

Studie- och yrkesvägledare

0582- 35 475

Kontakta via mejl