Individuella program

Våra individuella program är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad efter dina egna förutsättningar. Utbildningen utformas på ett sådant sätt att det passar just dig.

Utbildningen är fördelad på fyra år och ger dig kunskaper för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du ska också få kunskaper för att kunna bestämma om ditt vardagsliv och för att kunna delta i samhällslivet.

Inom individuella program läser du ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

Inom ämnesområdena erbjuder individuella program många aktiviteter; såsom drama, kör, matlagning, bakning, ridning, aktiviteter i natur och samhälle m.m. Det finns även möjlighet att kombinera ämnesområden med kurser från något av de nationella programmen utifrån dina förutsättningar.

Inom individuella program anpassas undervisningen efter dina behov. Du har tillgång till tekniska hjälpmedel och IT-utrustning. I undervisningen använder du datorer och Ipads.

Inom individuell program lär du dig att:

 • utveckla ditt språk och att samtala med andra
 • hantera vardagsmatematik
 • förstå hur det fungerar i naturen och i samhället
 • samtala om frågor som rör ditt liv
 • förstå och använda engelska som du hör och ser omkring dig
 • uttrycka dig genom dans, musik, bild och teater
 • sköta ditt hem, din vardagsekonomi och din hälsa.

Vi driver ett eget café

Alléskolans gymnasiesärskola har ett elevcafé – Café E. Du som elev deltar i att driva caféverksamheten och får bl.a. brygga kaffe, möta kunder och stå i vår kassa som har visuellt stöd.

Din framtid efter Alléskolan

Efter avslutad utbildning får du ett gymnasiesärskolebevis som visar vilka ämnesområden/kurser du har läst.

Gymnasiesärskolan har ett nära samarbete med din hemkommun för övergång från skola till daglig verksamhet/arbetsliv.

Välkommen till Öppet hus/mässa

Under tre tillfällen per år har du möjlighet att besöka vår skola. Varje år håller vi två Öppet hus och en gymnasiesärskolemässa där har du möjligt att se våra lokaler och möta våra lärare och elever. Håll utkik på hemsidan om tid och datum.

Kontakta oss på skolan

Henrik Svensson

Rektor

072-209 84 82

Kontakta via mejl

Charlotta Myrén

Programledare

0582-35365

Kontakta via mejl

Pia Samskog Kenntoft

Studie- och yrkesvägledare

0582- 35 475

Kontakta via mejl