Individuella program

Våra individuella program är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad efter dina egna förutsättningar. Utbildningen utformas på ett sådant sätt att det passar just dig.

Utbildningen är fördelad på fyra år och ger dig kunskaper för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du ska också få kunskaper för att kunna bestämma om ditt vardagsliv och för att kunna delta i samhällslivet.

Inom individuella program läser du ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

Inom ämnesområdena erbjuder individuella program många aktiviteter; såsom drama, kör, matlagning, bakning, ridning, aktiviteter i natur och samhälle m.m. Det finns även möjlighet att kombinera ämnesområden med kurser från något av de nationella programmen utifrån dina förutsättningar.

Inom individuella program anpassas undervisningen efter dina behov. Du har tillgång till tekniska hjälpmedel och IT-utrustning. I undervisningen använder du datorer och Ipads.

Inom individuell program lär du dig att:

 • utveckla ditt språk och att samtala med andra
 • hantera vardagsmatematik
 • förstå hur det fungerar i naturen och i samhället
 • samtala om frågor som rör ditt liv
 • förstå och använda engelska som du hör och ser omkring dig
 • uttrycka dig genom dans, musik, bild och teater
 • sköta ditt hem, din vardagsekonomi och din hälsa.

Vi driver ett eget café

Alléskolans gymnasiesärskola har ett elevcafé – Café E. Du som elev deltar i att driva caféverksamheten och får bl.a. öva på att tillreda smörgåsar, brygga kaffe, möta kunder och stå i vår kassa som har visuellt stöd.

Din framtid efter Alléskolan

Efter avslutad utbildning får du ett gymnasiesärskolebevis som visar vilka ämnesområden/kurser du har läst.

Gymnasiesärskolan har ett nära samarbete med din hemkommun för övergång från skola till daglig verksamhet/arbetsliv.

Kontakta oss på skolan

Liselott Broman Huss

Rektor

0582-354 20

Kontakta via mejl

Maria Henriksson

Programledare

070-394 69 80

Kontakta via mejl

Evelina Nykvist

Studie- och yrkesvägledare

0582- 35 475

Kontakta via mejl

Dina tre år på Alléskolan

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Efter studenten