Programinriktat val

Programinriktat val kan passa dig som har siktet inställt på ett yrkesförberedande program men ännu inte är behörig till det nationella programmet. Programinriktat val är möjligt att söka för dig som godkända slutbetyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska samt ytterligare minst fyra ämnen alternativt godkänd i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen.

Alléskolan erbjuder programinriktat val mot följande yrkesförberedande program:

  • Industritekniska programmet
  • El-och energiprogrammet
  • Bygg-och anläggningsprogrammet
  • Fordon- och transportprogrammet
  • Barn-och fritidsprogrammet
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  • Vård-och omsorgsprogrammet
  • Försäljning-och service

När du påbörjar dina studier på Programinriktat val skapas en ettårig individuella studieplan som sedan följs upp under hela din studietid. Som elev på programinriktat val studerar du tillsammans med elever på det nationella programmet. Skillnaden är att du i din individuella studieplan och på ditt schema också har det grundskolämne/de grundskoleämnen som du saknar ett godkänt slutbetyg i. När du når ett godkänt slutbetyg i grundskoleämnet/grundskoleämnena  skrivs du in på det nationella programmet och har möjlighet att läsa mot en gymnasieexamen. Om du inte skulle nå behörighet till det nationella programmet under din studietid får du istället med dig ett gymnasieintyg.

Programinriktat val passar dig som: 

  • Är intresserad av något av de yrkesförberedande programmen som erbjuds
  • Har förmåga att kombinera studier i grundskoleämne med studier på gymnasienivå

Om du har frågor kring programinriktat val hänvisas vi dig att ta kontakt med respektive programledare och rektor på det nationella programmet.

Så söker du

Programinriktat val söker du via gymnasieantagningen och du konkurrerar om plats utifrån dina meritpoäng. Prata med din studie- och yrkesvägledare!

Kontakta oss på skolan

Louise Guldbrandsson

Rektor

072-201 32 57

Kontakta via mejl

Vägar vidare från Programinriktat val

Yrkesförberedande program 

När du nått behörighet till det nationella programmet skrivs du över till det programmet, det sker kontinuerligt under läsåret.