Språkintroduktion

Språkintroduktion passar dig som är nyanländ i Sverige och som saknar ett godkänt slutbetyg i svenska som andraspråk. 

På språkintroduktion studerar du förutom svenska som andraspråk även andra grundskoleämnen som du saknar ett godkänt slutbetyg i. En individuell studieplan skapas utifrån målet med dina studier.  Språkintroduktion syftar till att du ska ha möjlighet att nå behörighet till yrkesintroduktion, ett yrkesförberedande program eller ett högskoleförberedande program. 

På språkintroduktion erbjuds en mängd olika grundskoleämnen såsom; svenska som andraspråk, engelska, matematik, musik, idrott, bild, teknik, de fyra SO-ämnena och de tre NO-ämnena.

På språkintroduktion finns också goda möjligheter att få stöd i dina
ämnesstudier av studiehandledare i modersmål. 

Språkintroduktion passar dig som: 

  • Är nyanländ i Sverige
  • Önskar fokusera på svenska som andraspråk
  • Är i behov av en språkutvecklande undervisning i samtliga ämnen
  • Har förmåga att följa ett schema
  • Har förmåga att delta i gruppundervisning

Frågor till Språkintroduktion

Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig.

Så söker du

Språkintroduktion söks på separata blanketter som hittas på vår hemsida www.alleskolan.eu Ansökan kan lämnas in under hela läsåret. Prata med din studie-och yrkesvägledare!

Efter språkintroduktion

Efter ett eller flera år på språkintroduktion söker du dig vidare till yrkesintroduktion, programinriktat val, nationellt yrkesförberedande eller högskoleförberedande program, vuxen-utbildning eller folkhögskola.

Kontakta oss på skolan

Louise Guldbrandsson

Rektor

0582-353 61

Kontakta via mejl

Karin Helmfridsson

Programledare

0582-354 50

Kontakta via mejl

Evelina Nykvist

Studie- och yrkesvägledare

0582- 35 475

Kontakta via mejl

Dina tre år på Alléskolan

Yrkesintroduktion 

Möjligt att söka för dig som har ett intresse för ett yrkesförberedande program och som nått en nivå i svenska som andraspråk som motsvarar målen i åk 6/nivå 3-4 i bygga svenska. 

På Alléskolan erbjuds yrkesintroduktion mot: 

 – Bygg
 – Fordon
 – Försäljning
 – Restaurang
 – Vård

Programinriktat val

Möjligt att söka för dig som har godkända betyg i:

svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen

eller

svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och minst tre andra ämnen.

På Alléskolan erbjuds programinriktat val på: 

 – Barn-och fritidsprogrammet
 – Bygg-och anläggningsprogrammet
 – El-och energiprogrammet
 – Fordon-och transportprogrammet
 – Försäljning-och serviceprogrammet
 – Industritekniska programmet
 – Restaurang-och livsmedelsprogrammet
 – Vård-och omsorgsprogrammet

Nationellt program

Möjligt att söka för dig som nått behörighet. 

Du är behörig att söka till ett yrkesförberedande program när du nått godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska samt fem andra ämnen. 

Du är behörig att söka högskoleförberedande program när du nått godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska samt nio andra ämnen (vilka nio ämnen varierar beroende på program). 

Vuxenutbildning/Folkhögskola

Möjligt att söka för dig som närmar dig 20 år och därmed inte kan söka dig vidare till program inom gymnasieskolan. Inom vuxenutbildning/folkhögskola kan du läsa enstaka ämnen eller en hel yrkesutbildning.