Språkintroduktion

Språkintroduktion passar dig som är nyanländ i Sverige och som saknar ett godkänt slutbetyg i svenska som andraspråk. På Språkintroduktion får du en utbildning med fokus på din språkutveckling i svenska.

Om du är helt nyanländ i Sverige och påbörjar din skolgång i det svenska skolsystemet hos oss på Språkintroduktion genomför vi innan skolstart en kartläggning. Om du innan din start hos oss studerat ett eller flera år på grundskolan samlar vi in omdömen från din tidigare skola. Utifrån kartläggning och omdömen skapar vi en individuell studieplan utifrån dina kunskaper, förutsättningar och din målsättning. Din individuella studieplan följer du sedan upp tillsammans med din mentor under hela din studietid. På Språkintroduktion studerar du under ett eller flera läsår, även det utifrån dina behov och din målsättning.

På språkintroduktion studerar du förutom svenska som andraspråk även andra grundskoleämnen som du saknar ett godkänt slutbetyg i från grundskolan såsom engelska, matematik, musik, idrott, bild, teknik, de fyra SO-ämnena och de tre NO-ämnena. På språkintroduktion finns också goda möjligheter att få stöd i dina ämnesstudier av studiehandledare i modersmål.

Språkintroduktion syftar till att förbereda dig inför fortsatta studier på yrkesintroduktion, programinriktat val,ett yrkesförberedande program, ett högskoleförberedande program inom gymnasieskolan eller för fortsatta studier inom vuxenutbildningen.

Språkintroduktion passar dig som: 

  • Nyanländ i Sverige
  • I behov av en utbildning med fokus på svenska som andraspråk
  • I behov av språkutvecklande undervisning i samtliga ämnen

Så söker du

Språkintroduktion söks på separata blanketter som hittas på vår hemsida www.alleskolan.eu Ansökan kan lämnas in under hela läsåret. Prata med din studie-och yrkesvägledare!

Efter språkintroduktion

Efter ett eller flera år på språkintroduktion söker du dig vidare till yrkesintroduktion, programinriktat val, nationellt yrkesförberedande eller högskoleförberedande program, vuxen-utbildning eller folkhögskola.

Applåder från tidigare elever

Innan jag började på språkintroduktion hade jag gått en kortare tid i svensk grundskola och jag hade lyckats få betyg i ett par ämnen, men det var på språkintroduktion som jag verkligen kunde utvecklas vidare, lära mig mycket och samla de betyg som jag behövde för att kunna studera vidare på ett nationellt program på gymnasiet. Språkintroduktion var verkligen rätt ställe för mig då. Lärarna var mycket hjälpsamma och vi fick det stöd som vi behövde. För de elever som önskade fanns även studiehandledning på modersmålet.

På gymnasiet gick jag teknikprogrammet. Det gick bra, för jag kände att jag var väl förberedd.

Mohammad Hakim

Arbetar idag med funktionshindrade inom LSS

Tiden på språkintroduktion var värdefull för mig. Lärarna var underbara och jag utvecklades mycket. Jag fick kunskaper och erfarenheter som verkligen var bra som förberedelse för gymnasiet. Jag uppskattade särskilt att vi elever fick möjlighet att delas in i olika grupper utifrån vår kunskapsnivå. På så sätt kunde alla få stöd på “rätt” nivå.

På gymnasiet studerade jag naturvetenskapsprogrammet och det gick bra för mig.

Wael Dirawi

Studerar till ämneslärare vid Karlstads universitet

Kontakta oss på skolan

Louise Guldbrandsson

Rektor

072-201 32 57

Kontakta via mejl

Karin Helmfridsson

Programledare

0582-354 50

Kontakta via mejl

Pia Samskog Kenntoft

Studie- och yrkesvägledare

0582- 35 475

Kontakta via mejl

Möjliga vägar vidare efter Språkintroduktion

Yrkesintroduktion 

Möjligt att söka för dig som har ett intresse för ett yrkesförberedande program och som nått en nivå i svenska som andraspråk som motsvarar målen i åk 6/nivå 3-4 i bygga svenska. 

På Alléskolan erbjuds yrkesintroduktion mot: 

 – Bygg
 – Fordon
 – Försäljning
 – Restaurang
 – Vård

Programinriktat val

Möjligt att söka för dig som har godkända betyg i:

svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen

eller

svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och minst tre andra ämnen.

På Alléskolan erbjuds programinriktat val på: 

 – Barn-och fritidsprogrammet
 – Bygg-och anläggningsprogrammet
 – El-och energiprogrammet
 – Fordon-och transportprogrammet
 – Försäljning-och serviceprogrammet
 – Industritekniska programmet
 – Restaurang-och livsmedelsprogrammet
 – Vård-och omsorgsprogrammet

Nationellt program

Möjligt att söka för dig som nått behörighet. 

Du är behörig att söka till ett yrkesförberedande program när du nått godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska samt fem andra ämnen. 

Du är behörig att söka högskoleförberedande program när du nått godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska samt nio andra ämnen (vilka nio ämnen varierar beroende på program). 

Vuxenutbildning/Folkhögskola

Möjligt att söka för dig som närmar dig 20 år och därmed inte kan söka dig vidare till program inom gymnasieskolan. Inom vuxenutbildning/folkhögskola kan du läsa enstaka ämnen eller en hel yrkesutbildning. 

Ställ en fråga till programmet

Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig.