Väktare

Alléskolan erbjuder yrkesutgång väktare inom Barn- och fritidsprogrammet. Väktarutbildningen bedrivs av skolan tillsammans med BYA – Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (mer information: www.bya.se).

Under din utbildning till väktare kommer du att utveckla dina förmågor och färdigheter inom områden såsom arbetsmiljö, akutsjukvård, brandkunskap/brandsäkerhet, självskydd/självförsvar, konflikthantering, bevakningsjuridik, etik och moral, krisstöd med mera.

Utbildningen varvar teoretiska samt praktiska moment och är därför väldigt varierande. Vidare kommer du under din utbildning att göra minst 5 veckor (160 timmar) på ett auktoriserat bevakningsföretag.

Yrkesutgång väktare passar dig som vill jobba med ett socialt yrke och vill delta i att utgöra en viktig resurs när det gäller att bidra till och även utveckla tryggheten och säkerheten i hela vårt samhälle.

Samarbetet mellan Alléskolan, BYA och auktoriserade bevakningsföretag (Securitas och Avarn), tillsammans med samhällets ständigt ökande behov av säkerhetstjänster och bevakning betyder att du har mycket goda möjligheter att få ett jobb direkt efter avklarad gymnasieutbildning! Du får ett ansvarsfullt jobb, men också ett jobb som ger dig stor frihet i arbetet med många möjligheter att påverka din egen arbetssituation.

OBS: För att söka till väktare söker du till programmet Barn och fritid och till årskurs två väljer du inriktning väktare

Arbetsplatsförlagt arbete

Under dina tre år har du minst 15 veckors praktik (APL) i din utbildning på en arbetsplats under dina tre år på programmet. APL ger dig erfarenhet och bra kontakter som du kan dra nytta av när du söker arbete.

Högskolebehörighet

På alla yrkesprogram ingår grundläggande behörighet till högskola. Det finns dock möjlighet att välja bort högskolebehörighet.

För att börja hos oss

För att vara behörig till Väktare krävs minst 8 godkända betyg.

5 godkända betyg plus

  • Svenska eller Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik

Saknar du betyg i t.ex. matematik eller engelska kan du istället vara behörig till “Programinriktat Val” vilket innebär att du går i en klass på valt program samtidigt som du läser upp de ämnen du saknar.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information eller mejla din fråga till oss. 

Applåder från tidigare elever

Jag tyckte utbildningen passade mig väldigt bra då jag ville ha ett arbete direkt efter gymnasiet. Det var också viktigt för mig att ha ett arbete där jag känner att jag gör skillnad.

Michaela Stjärnlöf

Väktare på Securitas

Under min tid på Alléskolan växte jag som person och jag fick nya härliga kompisar. Att gå på BF-programmet är det bästa du kan göra om du vill jobba med människor. Du lär dig massor! Lärarna är toppen, de hjälper och stöttar en tills man når sin fulla potential.

Linnéa Johansson

Studerar till förskollärare på Örebro universitet

Kontakta oss på skolan

Annelie Månbrant

Rektor

0582-354 18

Kontakta via mejl

Linda Berglind

Programledare

070-4054518

Kontakta via mejl

Alena Krnjic

Studie- och yrkesvägledare

0582-353 82

Kontakta via mejl

Dina tre år på Alléskolan

Årskurs 1

Du börjar din utbildning med att lära dig att kommunicera och samspela med människor. Stort fokus läggs på människan och gruppen.

Du har APL inom pedagogisk eller social verksamhet i tre veckor. På APL-platserna finns handledare som vägleder dig i ditt arbetsplatsförlagda lärande.

Årskurs 2

Under ditt andra år inriktas utbildningen mer mot yrkesutgång väktare samt att fördjupa dina kunskaper om samspelet mellan människa och samhälle, interaktion och centrala samhällsfunktioner riktade mot människor.

Du har APL i social verksamhet i 10 veckor

Årskurs 3

Du har nu kommit en bit i din utbildningen inom yrkesutgång väktare och är nu dessutom en förebild för Barn- och fritidsprogrammets ettor och tvåor och kan mycket om att bemöta och hjälpa människor i olika sociala sammanhang.

Detta år har du APL på ett auktoriserat väktarbolag där handledarna är utbildade väktare som du som elev följer i olika sammanhang inom yrket som väktare.

Efter studenten

På Alléskolan får du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskola/universitet genom valbara kurser under din studiegång. Det finns även andra sätt att studera vidare, bland annat på Yrkeshögskola och Folkhögskola.

Exempel på utbildningar som är relevanta för branschen är:

  • Väktare
  • Polis
  • Försvarsmakten

Ställ en fråga till programmet

Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig.