Vård och omsorg

Hos oss blir du utbildad undersköterska. Efter examen från Vård- och omsorgsprogrammet har du kompetens att direkt kunna arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård, vård- och omsorg och inom olika verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Majoriteten av våra elever får arbete direkt efter gymnasiet.

OBS: Det går inte längre att skicka frågor i chatten. Vill du kontakta programmet hittar du kontaktuppgifter längre ner på sidan. 

Du får en praktisk utbildning med 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom vård och omsorg. Du fördjupar dig inom hälso- och sjukvård, vård- och omsorg eller funktionshinderområdet och din utbildning leder fram till ett nationellt certifikat inom Vård- och omsorgscollege.

Innan du går ut och arbetar kommer du att träna och utvecklas inom din inriktning där du får kunskaper om hur du bemöter, kommunicerar med och vårdar människor på ett yrkesmässigt sätt samt aktuella kunskaper inom den tekniska utveckling som sker.

Våra samarbetspartners inom Vård- och omsorgscollege Sydnärke

Arbetsplatsförlagt arbete

Du har minst 15 veckors praktik (APL) i din utbildning på en arbetsplats under dina tre år på programmet. APL ger dig erfarenhet och bra kontakter som du kan dra nytta av när du söker arbete.

Högskolebehörighet

På alla yrkesprogram har du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskola. Det innebär att du läser mer engelska och svenska än vad programmet kräver.

Yrkesutgångar

Funktionshinderområdet (500p)

Programmet har inga inriktningar, men ger dig möjlighet att specialisera dig. Du kan antingen välja att fördjupa dina kunskaper inom hälso- och sjukvård så du kan arbeta som undersköterska på ett sjukhus eller inom olika verksamheter för personer med funktionsnedsättningar som t.ex. boendestödjare eller personlig assistent.

Åk 1Åk 2Åk 3
Programfördjupningar
Samhällsbaserad psykiatri100p
Socialpedagogik100p
Specialpedagogik 2100p
samt en av nedanstående kurser till åk 2
Engelska 6100p
Vård och omsorg vid demenssjukdom100p
samt en av nedanstående kurser till åk 3
Matematik 2a100p
Hemsjukvård100p

Hälso- och sjukvård (500p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Programfördjupningar
Akutsjukvård200p
Medicin 2100p
samt en av nedanstående kurser till åk 2
Engelska 6100p
Vård och omsorg vid demenssjukdom100p
samt en av nedanstående kurser till åk 3
Palliativ vård100p
Matematik 2a100p

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen (600p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Engelska 5100p
Historia 1a150p
Idrott och hälsa 150p50p
Matematik 1a100p
Naturkunskap 1a150p
Religionskunskap 150p
Samhällskunskap 1a150p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1100p

Programgemensamma ämnen (1000p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Etik och människans livsvillkor100p
Hälsopedagogik100p
Medicin 1150p
Psykiatri 1100p
Psykologi 150p
Samhällskunskap 1a250p
Specialpedagogik 1100p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2100p
Vård- och omsorgsarbete 1100p
Vård- och omsorgsarbete 2150p

Programfördjupningar (500p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Hälso- och sjukvård100p400p
Funktionshinderområdet100p400p

Individuellt val (200p)

Här väljer du kurser som du är intresserad av eller som kompletterar din utbildning. Vi har många olika kurser att välja mellan, t.ex. behörighetsgivande kurser, estetiska kurser och idrottskurser. Du väljer 100p till åk 2 och 100p till åk 3.

Under årskurs 1 och 2 kommer du att få mer information om ditt individuella val.

Åk 1Åk 2Åk 3
Individuellt val100p100p

Gymnasiearbete (100p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Gymnasiearbete VO100p

För att börja hos oss

För att vara behörig till Vård och omsorg krävs minst 8 godkända betyg.

5 godkända betyg plus

  • Svenska eller Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik

Saknar du betyg i t.ex. matematik eller engelska kan du istället vara behörig till “Programinriktat Val” vilket innebär att du går i en klass på valt program samtidigt som du läser upp de ämnen du saknar.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information eller mejla din fråga till oss. 

Applåder från tidigare elever

Jag var skoltrött innan gymnasiet men när jag kom till Vård- och omsorgsprogrammet, märktes att lärarna var engagerade i varje elev och deras mål. Jag känner att min gymnasietid var klockren och jag är tacksam för den tiden.

Sandra Hansson

Studerar vid sjuksköterskeprogrammet

Jag valde akutsjukvård och fick göra min APL på avd. 63, hjärtavdelning. Där fick jag sommarjobb efter studenten och sen på timmar. Idag är jag månadsanställd på samma avdelning och trivs hur bra som helst.

Marcus Berglind

Anställd på avdelning hjärt och kärl

Kontakta oss på skolan

Liselott Broman Huss

Rektor

0582-354 20

Kontakta via mejl

Ulrica Trossö

Programledare

0582-353 51

Kontakta via mejl

Sofia Lindgren

Studie- och yrkesvägledare

0582-355 00

Kontakta via mejl

Dina tre år på Alléskolan

Årskurs 1

Under din första termin har du 5 veckors arbetsplatsförlagt lärande.

Årskurs 2

I årskurs 2 har du 10 veckors  arbetsplatsförlagt lärande som är uppdelat på två perioder. Du har gjort ett individuellt val samt så läser du fler nya ämnen som t ex specialpedagogik och psykiatri.

Årskurs 3

I åk 3 ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

I årskurs 3 har du 7 veckor arbetsplatsförlagt lärande inom den fördjupning du valt.

Efter studenten

På Alléskolan får du till exempel möjlighet att läsa in behörigheten till sjuksköterskeprogrammet på Universitetet genom valbara kurser under din studiegång. Det finns även andra sätt att studera vidare, bland annat på Yrkeshögskola.

Exempel på utbildningar som är relevanta för vård- och omsorg är:

  • Tandsköterska
  • Specialistundersköterska
  • Ambulanssjukvårdare