Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion passar dig som är intresserad av ett yrkesförberedande program men inte är behörig till programinriktat val eller ett nationellt program. På yrkesintroduktion kombinerar du studier i grundskoleämnen som du saknar godkända slutbetyg i från grundskolan med studier i yrkesämnen på gymnasienivå.

När du startar dina studier hos oss på Yrkesintroduktion skapar du och din mentor tillsammans din individuella studieplan. Din skolvecka kommer att innehålla en kombination av grundskoleämnen och gymnasiekurser i yrkesämnen. Du läser dina ämnen i studieplanen tillsammans med andra elever som går på Yrkesintroduktion.

Utifrån ditt utgångsläge och din målsättning skapas din studieplan med siktet att nå behörighet och söka dig vidare till ett yrkesförberedande program alternativt en yrkesutbildning inom vuxenutbildningen efter ett till två år. Din individuella studieplan följer du och din mentor upp under hela din studietid. 

Alléskolan erbjuder följande inriktningar på Yrkesintroduktion:  

Bygg och Anläggning

Restaurang och Livsmedel

Fordon och transport

Vård och Omsorg

Försäljning och Service

Barn och Fritid

Du läser i klass  tillsammans med andra elever på yrkesintroduktion. De grundskoleämnen som främst erbjuds är svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, biologi, något SO-ämne/några SO-ämnen och idrott. 

Yrkesintroduktion passar dig som:

  • Är intresserad av någon av de inriktningar vi erbjuder
  • Har med dig ett antal godkända slutbetyg från grundskola eller annat introduktionsprogram.
  • Har förmåga att följa ett schema och delta i gruppundervisning
  • Nått minst nivå för årskurs 6 i svenska/svenska som andraspråk

 

Så söker du

Yrkesintroduktion söker du via gymnasie-antagningen och du konkurrerar om plats utifrån dina meritpoäng. Prata med din studie- och yrkesvägledare!

Efter yrkesintroduktion

Efter ett till två år på yrkesintroduktion söker du dig vidare till ett nationellt yrkesförberedande program, programinriktat val eller yrkes-utbildningar inom vuxenutbildningen.

Inriktningar på Yrkesintroduktion

Bygg och anläggning (400p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Bygg och anläggning 1200p
Bygg och anläggning 2200p

Restaurang och livsmedel (400p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel100p
Service och bemötande 1100p
Livsmedels- och näringskunskap 1100p
Hygien100p

Fordon och transport (400p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Fordonsteknik - introduktion200p
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden200p

Vård och omsorg (300p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Anatomi och fysiologi 150p
Anatomi och fysiologi 250p
Hälsopedagogik100p
Kost, måltid och munhälsa100p

Försäljning och service (400p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Personlig försäljning 1100p
Servicekunskap100p
Branschkunskap inom handel och administration100p
Information och kommunikation 1100p

Möjligt att studera på Yrkesintroduktion

Möjliga grundskoleämnen (0p)

Engelska
Matematik
Svenska
Svenska som andraspråk
Samhällskunskap
Historia
Idrott

Möjliga gymnasiekurser (200p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Engelska 5100p
Matematik 1a100p

Andra insatser (0p)

Motivationshöjande insatser och studiebesök
Studiehandledning på modersmål
Praktik (vid behov)

Applåder från tidigare elever

När jag gick på imyrk så fick man mer hjälp med de olika ämnena. Jag hade inte så mycket stress om läxorna och sånt, för att jag gjorde allt med hjälp av lärarna på skolan.

Ramish

Studerar nu på Vård och omsorg

Jag trivdes på IMYRK och jag fick all hjälp som jag behövde. Det roligaste var att jag fick resa utomlands och göra praktik i fyra veckor.

Shakila

Studerar nu på Vård- och omsorgsprogrammet.

Kontakta oss på skolan

Louise Guldbrandsson

Rektor

072-201 32 57

Kontakta via mejl

Petra Axling

Programledare

070-5084259

Kontakta via mejl

Pia Samskog Kenntoft

Studie- och yrkesvägledare

0582- 35 475

Kontakta via mejl

Möjliga vägar vidare efter Yrkesintroduktion

Programinriktat val

Möjligt att söka för dig som har godkända betyg i:

svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen

eller

svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och minst tre andra ämnen.

Vi erbjuder programinriktat  val på: 

 – Barn-och fritidsprogrammet
 – Bygg-och anläggningsprogrammet
 – El-och energiprogrammet
 – Fordon-och transportprogrammet
 – Försäljning-och serviceprogrammet
 – Industritekniska programmet
 – Restaurang-och livsmedelsprogrammet
 – Vård-och omsorgsprogrammet

Nationellt program

Möjligt att söka för dig som nått behörighet. 

Du är behörig att söka till ett yrkesförberedande program när du nått godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska samt fem andra ämnen. 

På Alléskolan erbjuds följande yrkesförberedande program:

 – Barn-och fritidsprogrammet
 – Bygg-och anläggningsprogrammet
 – El-och energiprogrammet
 – Fordon-och transportprogrammet
 – Försäljning-och serviceprogrammet
 – Industritekniska programmet
 – Restaurang-och livsmedelsprogrammet
 – Vård-och omsorgsprogrammet

Vuxenutbildning/Folkhögskola

Möjligt att söka för dig som närmar dig 20 år och därmed inte kan söka dig vidare till program inom gymnasieskolan. Inom vuxenutbildning/folkhögskola kan du läsa enstaka ämnen eller en hel yrkesutbildning. 

På Allévux erbjuds just nu följande vuxenutbildningar: 

 – Barnskötare/elevassistent
 – Florist
 – Svetsare
 – Väktare
 – Undersköterska
 – Region Örebro erbjuder en mängd andra
    yrkesutbildningar. 

Ställ en fråga till programmet

Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig.