Pressmedelande : “låt våra medarbetare fokusera på det de gör bäst”

Pressmeddelande - 29:de september 2023

Sydnärkes Utbildningsförbund - låt våra medarbetare fokusera på det de gör bäst, att ge våra elever en riktigt bra utbildning i en trygg miljö.
I dag finns ett förslag om att offentligt anställda, inom till exempel skolan, ska bli skyldiga att informera myndigheterna om en elev i klassen inte har uppehållstillstånd.

Självklart ska lagar och regler i Sverige följas. Kritik har dock lyfts från flera håll att förslaget strider både mot internationella överenskommelser och svensk lag. Kritiken avser FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, Agenda 2030 och FN:s barnkonvention som är svensk lag.

Personalen inom Sydnärkes Utbildningsförbund arbetar ständigt med att säkerställa att våra elever är trygga och skyddas från trakasserier vilket är grunden för att ha en bra relation med våra elever vilket är fundamentalt för elevernas lärande.

De ska även ha en god relation och samarbete med både elever och vårdnadshavare. Vi i direktionen för Sydnärkes Utbildningsförbund ser en direkt konflikt mellan dessa uppdrag och det aktuella förslaget om informationsplikt.

Personalen inom Sydnärkes utbildningsförbund har lång erfarenhet av att möta elever med olika bakgrund och ge dem en bra utbildning och en god start i livet. De drivs av en stor passion, professionalitet och yrkesetik. De sätter alltid elevernas lärande och välbefinnande i första rummet och vi önskar att de ska kunna fortsätta så även i framtiden och vill göra det lätt för dem att göra rätt.

Sammantaget anser vi i direktionen för Sydnärkes utbildningsförbund därför att det är fel att ålägga lärare och skolpersonal inom vårt förbund att ha i uppdrag att identifiera människor som inte har uppehållstillstånd då vi önskar att de ska få fokusera på det de gör bäst, det vill säga att ge våra elever en riktigt bra utbildning i en trygg miljö.


Theres Andersson, ordförande Sydnärkes Utbildningsförbund
Linda Wallgren, vice ordförande Sydnärkes Utbildningsförbund
Johanna Martin, andre vice ordförande Sydnärkes UtbildningsförbundKontaktuppgifter
Theres Andersson, ordförande direktionen
Epost: theres.andersson@sydnarkeutbildningar.se
Telefon: 070552305

Fler nyheter

10 år av samarbete!

För 10 år sedan började ett samarbete mellan eleverna på Allévux och …

STUDENTEN 2024!

VÄLKOMMEN TILL STUDENTEN & SKOLAVSLUTNING 2024!

Schema …

Eventuella ändringsval till gymnasieskolans program för elever skrivna i Örebro län.

Nu under perioden 15 april till och med 6 maj finns det möjlighet att …

PEDAGOGISKA PRISET ÄR HÄR!

Sydnärkes Utbildningsförbunds pedagogiska pris!

Det …

NA-elever till semifinal och final i Forsknings-SM!

Den 5 mars 2024 tävlade fyra elever på Naturvetenskapsprogrammet på …

Praktik i Slovenien!

Just nu praktiserar tre elever från Alléskolan i Maribor, Slovenien. …

Pressmedelande : “låt våra medarbetare fokusera på det de gör bäst”

Pressmeddelande - 29:de september 2023

Sydnärkes …

Välkommen till Öppet Hus 2024.

Öppet Hus!
När: 23/1
Var: Alléskolan
Tid: 17:00- …

Elev-ambassadörer Sökes!

Just nu söker vi efter elev-ambassadörer!
Vad ska dessa elever …

Restaurang och livsmedelsprogrammet jobbar med ett underbart nytt uppdrag: Dormy Open!

Onsdag till och med söndag vecka 34, kommer RL-programmet arbeta med …

Sommartider

Under v 26-30 är Alléskolans reception stängd bemanningen på skolan …