Skolkuratorer

Vi skolkuratorer tillhör elevhälsan och vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det förebyggande arbetet innebär att vi arbetar för att minska risken för elevers ohälsa.

Det hälsofrämjande arbetet innebär att vi arbetar för att bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Vi arbetar för att du som elev ska må så bra som möjligt i skolan. Ibland kan livet kännas svårt och det är inte alltid lätt att veta vem man ska vända sig till, då kan man vända sig till oss kuratorer. Även du som förälder är välkommen att vända dig till oss för råd och stöd i olika frågor som gäller ditt barn.

Vanliga frågor som vi jobbar med är om stress, utanförskap, mobbning, droger, alkohol, oro, ångest, sorg, sömnproblem, relationer, familjeproblem m.m. Inga frågor eller funderingar är för små eller obetydliga. Vi kan också förmedla kontakt med andra instanser som t ex barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), vuxenpsykiatrin, socialtjänsten eller habiliteringen. Hos oss kan du också få information om CSN och andra studieekonomiska frågor.

Tveka inte att ta kontakt med oss om det är något du undrar över!

Våra kuratorer

Här hittar du kontaktuppgifter till Alléskolans kuratorer.

Carina Nylin

Kurator för Bygg och anläggning & El- och energi

0582-354 22

Skicka e-post

Ourania Paraskevadi

Kurator för Estetiska, Humanistiska, Introduktionsprogrammet, Samhällsprogrammet - Punkten, Samhällsvetenskap & Språkintroduktion

0582-354 73

Skicka e-post

Alexander Sandberg

Kurator för Introduktionsprogrammet

0582-353 81

Skicka e-post

Sofia Thevathason

Kurator för Bygg och anläggning & El- och energi

0582-354 45

Skicka e-post

Anna Erichs

Kurator för Fordon och transport, Industritekniska & Teknik

0582-355 37

Skicka e-post

Beatrice Sobotka Andersson

Kurator för Ekonomi, Handels och administration, Naturvetenskap & Restaurang och livsmedel

0582-354 21

Skicka e-post

Matilda Almquist

Kurator för Barn och fritid, Särskolan & Vård och omsorg

0582-354 26

Skicka e-post