Skolkuratorer

Vi skolkuratorer tillhör elevhälsan och vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det förebyggande arbetet innebär att vi arbetar för att minska risken för elevers ohälsa.

Det hälsofrämjande arbetet innebär att vi arbetar för att bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Vi arbetar för att du som elev ska må så bra som möjligt i skolan. Ibland kan livet kännas svårt och det är inte alltid lätt att veta vem man ska vända sig till, då kan man vända sig till oss kuratorer. Även du som förälder är välkommen att vända dig till oss för råd och stöd i olika frågor som gäller ditt barn.

Vanliga frågor som vi jobbar med är om stress, utanförskap, mobbning, droger, alkohol, oro, ångest, sorg, sömnproblem, relationer, familjeproblem m.m. Inga frågor eller funderingar är för små eller obetydliga. Vi kan också förmedla kontakt med andra instanser som t ex barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), vuxenpsykiatrin, socialtjänsten eller habiliteringen. Hos oss kan du också få information om CSN och andra studieekonomiska frågor.

Tveka inte att ta kontakt med oss om det är något du undrar över!

Våra kuratorer

Här hittar du kontaktuppgifter till Alléskolans kuratorer.

Carina Nylin

Kurator för Bygg och anläggning, El- och energi, Lärling & OLGY

0582-354 22

Skicka e-post

Alexander Sandberg

Kurator för Barn och fritid, Introduktionsprogrammet, Naturvetenskap, Restaurang och livsmedel & Språkintroduktion

0582-353 81

Skicka e-post

Sofia Thevathason

Kurator för Estetiska, Humanistiska, Samhällsprogrammet - SAHA, Samhällsvetenskap, Särskolan & Vård och omsorg

0582-354 45

Skicka e-post

Anna Erichs

Kurator för Ekonomi, Fordon och transport, Handels och administration, Industritekniska & Teknik

0582-355 37

Skicka e-post