Skolkuratorer

Vi skolkuratorer tillhör elevhälsan och vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det förebyggande arbetet innebär att vi arbetar för att minska risken för elevers ohälsa.

Det hälsofrämjande arbetet innebär att vi arbetar för att bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Vi arbetar för att du som elev ska må så bra som möjligt i skolan. Ibland kan livet kännas svårt och det är inte alltid lätt att veta vem man ska vända sig till, då kan man vända sig till oss kuratorer. Även du som förälder är välkommen att vända dig till oss för råd och stöd i olika frågor som gäller ditt barn.

Vanliga frågor som vi jobbar med är om stress, utanförskap, mobbning, droger, alkohol, oro, ångest, sorg, sömnproblem, relationer, familjeproblem m.m. Inga frågor eller funderingar är för små eller obetydliga. Vi kan också förmedla kontakt med andra instanser som t ex barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), vuxenpsykiatrin, socialtjänsten eller habiliteringen. Hos oss kan du också få information om CSN och andra studieekonomiska frågor.

Tveka inte att ta kontakt med oss om det är något du undrar över!

Våra kuratorer

Här hittar du kontaktuppgifter till Alléskolans kuratorer.

Johanna Jarl

Kurator för Estetiska, Humanistiska, Samhällsvetenskap, Språkintroduktion & Yrkesintroduktion

0582-35445

Skicka e-post

Lina Palm

Kurator för Anpassad gymnasieskola, Fordon och transport, Industritekniska, Teknik & Vård och omsorg

0528-35321

Skicka e-post

Eva Nguyen

Kurator för Ekonomi, Försäljning och service & Samhällsprogrammet - SAHA

0582-35537

Skicka e-post

Carina Nylin

Kurator för Bygg och anläggning, El- och energi & OLGY

0582-354 22

Skicka e-post

Alexander Sandberg

Kurator för Barn och fritid, Individuellt alternativ (IM-Punkten), Individuellt alternativ (IMIA), Naturvetenskap & Restaurang och livsmedel

0582-353 81

Skicka e-post