Specialpedagoger

Vi specialpedagoger hoppas att du som elev ska tänka och känna att det är stimulerande och kul att lära! Vi arbetar för att du som elev ska ges goda förutsättningar till utveckling och lärande utifrån dina behov, förutsättningar och möjligheter.

Det innebär att vi tillför specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Vi kartlägger hinder i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd. Vi genomför pedagogiska utredningar och kan vid behov ge handledning och konsultation till pedagogisk personal.

Vi samarbetar med dina lärare, så att du får så bra förutsättningar som möjligt för att nå målen.

Vi samverkar med andra verksamheter inom kommun och landsting.

Vi är delaktiga när verksamheten följs upp och utvärderas. Vi är delaktiga när det handlar om utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer.

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor och funderingar!

Våra specialpedagoger

Här hittar du kontaktuppgifter till Alléskolans specialpedagoger.

Marie-Christine Knutsson

Specialpedagog för Anpassad gymnasieskola

0582-353 35

Skicka e-post

Anette Nielsen

Specialpedagog för Bygg och anläggning, El- och energi & Samhällsprogrammet - SAHA

0582-354 16

Skicka e-post

Anna Sjöman

Specialpedagog för Fordon och transport, Industritekniska, Teknik & Vård och omsorg

0582-353 93

Skicka e-post

Anne Kliko Björk

Specialpedagog för Estetiska, Humanistiska, Introduktionsprogrammet & Samhällsvetenskap

0582-354 47

Skicka e-post

Carina Bergström

Specialpedagog för Barn och fritid, Ekonomi, Försäljning och service, Naturvetenskap & Restaurang och livsmedel

0582-353 79

Skicka e-post