Skolsköterskor

Välkommen till Elevhälsans medicinska insats på Alléskolan! Elevhälsans medicinska insats (EMI) på Alléskolan är en del av elevhälsan. Inom EMI arbetar skolsköterskor och skolläkare.

Hälsofrämjande arbete

En viktig del av vårt arbete är hälsofrågorna. De finns med i allt från samtalen med eleverna till deltagandet i skolans hälsoarbete. Vi arbetar för att stärka de krafter som upprätthåller och utvecklar hälsa samt för att skapa goda och stödjande miljöer i skolan.

Hälsobesök och vaccinationer

Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan under gymnasietiden. Hälsosamtalet är en central del av besöket där vi tar upp hälsofrågor som är viktiga för eleven själv. Besök hos skolläkaren erbjuds vid behov. Vaccinationer Flickor erbjuds vaccination mot HPV, livmoderhalscancer, under skolår 6.

Mottagningsarbete

På skolsköterskemottagningarna är eleverna välkomna utifrån sina behov. Vi kan erbjuda samtal och rådgivning. Vi kan också erbjuda enklare sjukvård och hänvisa vidare vid behov. Tid hos skolläkaren bokas via skolsköterskan. Vi finns tillgängliga för drop-in dagligen mellan 13.00-14.00 eller via tidsbokning.

Elevhälsoteamen

Skolsköterskor och skolläkare står för medicinsk kompetens i elevhälsoteamen. I teamen finns även specialpedagog, kurator. Skolpsykolog och SYV finns också med som en resurs. Teamen arbetar för att skapa en god miljö för hälsa och lärande i skolan. Teamens uppgift är också att ge stöd vid inlärningssvårigheter och annat som kan påverka skolsituationen och lärandet.

Arbetsmiljöarbete

Elevhälsans medicinska insats deltar i skolans arbete för att skapa en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö på skolorna.

Våra skolsköterskor

Här hittar du kontaktuppgifter till Alléskolans skolsköterskor.

Eva Gustafsson

Elevhälsan Skolsköterska för Anpassad gymnasieskola, Bygg och anläggning, El- och energi & Vård och omsorg

0582-354 31

Skicka e-post

Moa Alfredsson

Skolsköterska för Barn och fritid, Individuellt alternativ (IM-Punkten), Individuellt alternativ (IMIA), Naturvetenskap, Restaurang och livsmedel & Yrkesintroduktion

0582-35421

Skicka e-post

Johanna Stafström

Skolsköterska för Fordon och transport, Industritekniska, Introduktionsprogrammet, Språkintroduktion & Teknik

0582-35358

Skicka e-post

Maria Börstell

Medicinskt Ledningsansvarig Skolsköterska Skolsköterska för Ekonomi, Estetiska, Försäljning och service, Humanistiska, OLGY, Samhällsprogrammet - SAHA & Samhällsvetenskap

0582-35323

Skicka e-post