Bygg och anläggning

Din utbildning hos oss, som är branschrekommenderad, leder till yrken inom anläggningsfordon, husbyggnad, mark och anläggning, måleri och plåtslageri.

OBS: Det går inte längre att skicka frågor i chatten. Vill du kontakta programmet hittar du kontaktuppgifter längre ner på sidan. 

Här väljer du bland många olika programfördjupningar inom din valda yrkesutgång vilket skapar goda förutsättningar för dig att hitta just ditt framtida yrke. De flesta av våra elever väljer att börja arbeta direkt efter gymnasiet.

Utbildningen bygger på goda hantverkstraditioner och innehåller många praktiska moment där du självständigt och på ett säkert sätt lär dig att hantera olika verktyg och maskiner. En annan viktig aspekt är miljöhänsyn, hur olika material och sätt att bygga påverkar miljön, kretsloppet och oss själva.

Ställ en fråga till programmet

Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig.

Arbetsplatsförlagt arbete

Du har minst 15 veckors praktik (APL) i din utbildning på en arbetsplats under dina tre år på programmet. APL ger dig erfarenhet och bra kontakter som du kan dra nytta av när du söker arbete.

Högskolebehörighet

På alla yrkesprogram har du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskola. Det innebär att du läser mer engelska och svenska än vad programmet kräver.

Idrottsprofil

Kombinera dina studier med någon av våra idrottsprofiler. Välj bland fotboll, orientering, bågskytte eller träningslära.

Inriktningar och programfördjupningar

Anläggningsfordon (1200p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Inriktningar
Anläggningsförare 1200p
Anläggningsförare 2200p
Anläggningsförare 3200p
Anläggningsförare 4200p
Anläggningsförare - process50p50p
Programfördjupningar
Anläggning 1100p
Anläggning 2100p100p

Husbyggnad (1200p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Inriktningar
Husbyggnad 1100p
Husbyggnad 2100p100p
Husbyggnad 3 - ombyggnad100p100p
Husbyggnadsprocessen100p100p
Programfördjupning - Trä
Betong 1 - lågform och platta på mark50p50p
Betong 2 - väggar och pelare50p50p
Trä 1 - stommar50p50p
Trä 2 - beklädnad50p50p
Trä 3 - montage50p50p
Programfördjupning - Mur
Betong 1 - lågform och platta på mark50p50p
Mur- och putsverk 1 - grundmurar50p50p
Mur- och putsverk 2 - murverk50p50p
Mur- och putsverk 3 - puts50p50p
Specialyrken 150p50p
Programfördjupning - Betong
Betong 1 - lågform och platta på mark50p50p
Betong 2 - väggar och pelare50p50p
Betong 3 - bärlag50p50p
Betong 4 - golv50p50p
Mur- och putsverk 1 - grundmurar50p50p

Måleri (1200p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Inriktningar
Måleri 1200p
Måleriprocessen100p100p
Programfördjupningar
Måleri 2100p100p
Måleri 3100p100p
Måleri 4100p100p
Måleri 550p150p

Anläggningsfordon (1200p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Inriktningsgemensamma ämnen
Anläggningsförare 1200p
Anläggningsförare 2200p
Anläggningsförare 3200p
Anläggningsförare 4200p
Anläggningsförare - process100p
Programfördjupning
Anläggning 1100p
Anläggning 2200p

Mark och anläggning (1200p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Inriktningsgemensamma ämnen
Anläggning 1100p
Anläggning 2200p
Anläggningsprocessen200p
Programfördjupning – Väg- och anläggningsarbetare (mot gaturum och parker)
Anläggning - ledningsbyggnad200p
Hjullastare200p
Anläggning - gröna ytor200p
Anläggning - stensättning100p
Programfördjupning – Väg- och anläggningsarbetare (mot väg och infrastruktur)
Anläggning - ledningsbyggnad200p
Hjullastare200p
Anläggning - vägbyggnad100p
Grävmaskiner200p
Programfördjupning – Berghantering (Lärling)
Bergborrning200p
Bergmaskiner100p
Bergsprängning200p
Bergarbeten200p

Plåtslageri - Lärling (1200p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Inriktningsgemensamma ämnen
Plåtslageriprocessen200p
Plåtslageri - grunder100p
Ventilationsplåtslageri 1100p
Programfördjupning – Byggnadsplåtslagare (Lärling)
Byggnadsplåtslageri 1200p
Byggnadsplåtslageri 2200p
Byggnadsplåtslageri 3200p
Entreprenörskap100p
Plåtslageri-svetstekniker100p

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen (600p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Engelska 5100p
Historia 1a150p
Idrott och hälsa 150p50p
Matematik 1a100p
Naturkunskap 1a150p
Religionskunskap 150p
Samhällskunskap 1a150p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1100p

Programgemensamma ämnen (400p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Bygg och anläggning 1200p
Bygg och anläggning 2200p

Inriktningar och programfördjupningar (1200p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Anläggningsfordon600p600p
Husbyggnad600p600p
Måleri650p550p

Individuellt val (200p)

Här väljer du kurser som du är intresserad av eller som kompletterar din utbildning. Vi har många olika kurser att välja mellan, t.ex. behörighetsgivande kurser, estetiska kurser och idrottskurser. Du väljer 100p till åk 2 och 100p till åk 3.

Under årskurs 1 och 2 kommer du att få mer information om ditt individuella val.

Åk 1Åk 2Åk 3
Individuellt val100p100p

Gymnasiearbete (100p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Gymnasiearbete BA100p

För att börja hos oss

För att vara behörig till Bygg och anläggning krävs minst 8 godkända betyg.

5 godkända betyg plus

  • Svenska eller Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik

Saknar du betyg i t.ex. matematik eller engelska kan du istället vara behörig till “Programinriktat Val” vilket innebär att du går i en klass på valt program samtidigt som du läser upp de ämnen du saknar.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information eller mejla din fråga till oss. 

Applåder från tidigare elever

Jag valde Alléskolans måleriutbildning för att jag vill ha ett arbete efter skolan. Kompetenta lärare som har erfarenheter inom sina yrken. APL:en gav mig förståelse, inblick för yrket och jag fick en lärlingsanställning på min APL-plats direkt efter studenten.

John Rudin Björlin

Kontakta oss på skolan

Otto Ring

Programledare

0582-355 53

Kontakta via mejl

Vakant

Studie- och yrkesvägledare

0582 - 35500

Kontakta via mejl

Dina tre år på Alléskolan

Årskurs 1

Under ditt första år får du en inblick i ett antal olika yrken där den gemensamma nämnaren är att utveckla handlaget. Du får även en teoretisk bas som handlar om t.ex. arbetsmiljö, ritningsläsning, hälsa, miljö & ekonomi. Framåt vårkanten brukar de flesta elever känna sig trygga både inom hantverket och sitt yrkesval.

Årskurs 2

Nu har du gjort ditt inriktningsval och varvar teori på skolan med arbetsplatsförlagt lärande på ett företag. Du kommer även att utföra olika övningsmoment på Alléskolans övningsområden.

Du har möjlighet att läsa kurser som ger dig behörighet till högskola så att du står rustad inför framtida studier.

Årskurs 3

APL fortsätter ute på ett företag och varvas med teori på skolan. Under år tre får många elever ta mer ansvar på sin APL och det skall även göras ett Gymnasiearbete
vilket ofta sker ute hos ett företag.

De kontakter du knyter med företagen leder i många fall till ett arbete efter avslutade studier.

Efter studenten

Vill du komma ut och arbeta direkt efter gymnasiet? Efter din utbildning på Bygg- och anläggningsprogrammet hos oss på Alléskolan är du redo för arbetsmarknaden.

Du kan även studera vidare på Yrkeshögskola. Exempel på utbildningar som är relevanta för branschen är:

  • Produktionsledare
  • Betongingenjör
  • Målare