Barn och fritid

Hos oss blir du barnskötare/elevassistent eller väktare. Många av våra elever väljer att börja arbeta direkt efter gymnasiet och du kan även gå vidare till högre studier på högskola eller universitet.

Oavsett vilken yrkesutgång du väljer ligger fokus på samspelet mellan människor. Du kommer genomgående att arbeta med kommunikation och därmed skapa förståelse för människor.

Du får utveckla din förmåga att organisera och arbeta med olika projekt för individers och gruppers utveckling och lärande.

Du får en praktisk och teoretisk utbildning med 15 veckors arbetsplatsförlagd lärande (APL).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsplatsförlagt arbete

Under dina tre år har du minst 15 veckors praktik (APL) i din utbildning på en arbetsplats under dina tre år på programmet. APL ger dig erfarenhet och bra kontakter som du kan dra nytta av när du söker arbete.

Högskolebehörighet

På alla yrkesprogram ingår grundläggande behörighet till högskola. Det finns dock möjlighet att välja bort högskolebehörighet.

Idrottsprofil

Kombinera dina studier med någon av våra idrottsprofiler. Välj bland fotboll, orientering, bågskytte eller träning och hälsa.

Inriktningar

Pedagogiskt och socialt arbete (900p)

Du utvecklar din förmåga att organisera och arbeta med olika projekt för individers- och gruppers utveckling och lärande. I din utbildning får du:

- träna dig att tala inför olika grupper av människor
- träna din förmåga att organisera och leda verksamheter
- planera, genomföra och utvärdera aktiviteter
- delta aktivt i lek- och fritidsaktiviteter

Inriktningen erbjuder flera olika yrkesutgångar: väktare, barnskötare, elevassistent. Alla med möjlighet att läsa till grundläggande högskolebehörighet.

Åk 1Åk 2Åk 3
Inriktningar
Pedagogiskt arbete200p
Socialt arbete 1100p
Yrkesutgång - Väktare
Bevakning och säkerhet150p150p
Socialt arbete 2100p
Vardagsolyckor eller Engelska 6 *100p
Etnicitet och kulturmöten eller Svenska 3/Sva 3 *100p
Yrkesutgång - Barnskötare
Barns lärande och växande100p
Specialpedagogik 1100p
Specialpedagogik 2100p
Skapande verksamhet50p50p
Aktivitetsledarskap eller Engelska 6 *100p
Etnicitet och kulturmöten eller Svenska 3/Sva 3 *100p

* ingår ej i ordinarie studieplan för NIU eller RIG-elever

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen (600p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Engelska 5100p
Historia 1a150p
Idrott och hälsa 150p50p
Matematik 1a100p
Naturkunskap 1a150p
Religionskunskap 150p
Samhällskunskap 1a150p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1100p

Programgemensamma ämnen (700p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Hälsopedagogik100p
Kommunikation100p
Lärande och utveckling100p
Människors miljöer100p
Naturkunskap 1a250p
Pedagogiskt ledarskap100p
Samhällskunskap 1a250p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2100p

Inriktningar och programfördjupningar (900p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Pedagogiskt och socialt arbete550p350p

Individuellt val (200p)

Här väljer du kurser som du är intresserad av eller som kompletterar din utbildning. Vi har många olika kurser att välja mellan, t.ex. behörighetsgivande kurser, estetiska kurser och idrottskurser. Du väljer 100p till åk 2 och 100p till åk 3.

Under årskurs 1 och 2 kommer du att få mer information om ditt individuella val.

Åk 1Åk 2Åk 3
Individuellt val100p100p

Gymnasiearbete (100p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Gymnasiearbete BF100p

För att börja hos oss

För att vara behörig till Barn och fritid krävs minst 8 godkända betyg.

5 godkända betyg plus

  • Svenska eller Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik

Saknar du betyg i t.ex. matematik eller engelska kan du istället vara behörig till “Programinriktat Val” vilket innebär att du går i en klass på valt program samtidigt som du läser upp de ämnen du saknar.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information eller mejla din fråga till oss. 

Applåder från tidigare elever

Under min tid på Alléskolan växte jag som person och jag fick nya härliga kompisar. Att gå på BF-programmet är det bästa du kan göra om du vill jobba med människor. Du lär dig massor! Lärarna är toppen, de hjälper och stöttar en tills man når sin fulla potential.

Linnéa Johansson

Studerar till förskollärare på Örebro universitet

Jag tyckte utbildningen passade mig väldigt bra då jag ville ha ett arbete direkt efter gymnasiet. Det var också viktigt för mig att ha ett arbete där jag känner att jag gör skillnad.

Michaela Stjärnlöf

Väktare på Securitas

Kontakta oss på skolan

Annelie Månbrant

Rektor

0582-354 18

Kontakta via mejl

Linda Berglind

Programledare

070-4054518

Kontakta via mejl

Alena Krnjic

Studie- och yrkesvägledare

0582-353 82

Kontakta via mejl

Dina tre år på Alléskolan

Årskurs 1

Du börjar din utbildning med att lära dig att kommunicera och samspela med människor. Stort fokus läggs på människan och gruppen.

Du har APL inom pedagogisk eller social verksamhet i tre veckor. På APL-platserna finns handledare som vägleder dig i ditt arbetsplatsförlagda lärande.

Årskurs 2

Under ditt andra år inriktas utbildningen mer mot den yrkesutgång du valt samt fördjupa dina kunskaper om samspel, interaktion och ledarskap.

Du har APL i social verksamhet eller pedagogisk verksamhet i 8 veckor

Årskurs 3

Du är nu en förebild för Barn- och fritidsprogrammets ettor och tvåor och kan mycket om att leda grupper och individer i olika aktiviteter och sammanhang.

Om du valt yrkesutgång väktare har du din APL på ett väktarbolag

För dig som valt yrkesutgång barnskötare, elevassistent eller personlig assistent sker APL på förskolor och skolor där handledare och engagerade pedagoger möter dig som elev.

Efter studenten

På Alléskolan får du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskola/universitet genom valbara kurser under din studiegång. Det finns även andra sätt att studera vidare, bland annat på Yrkeshögskola och Folkhögskola.

Exempel på utbildningar som är relevanta för branschen är:

  • Förskollärare
  • Fritidspedagog
  • Lärarassistent
  • Socionom
  • Väktare
  • Polis

Ställ en fråga till programmet

Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig.