El och energi

El- och energiprogrammet passar dig som gillar att arbeta praktiskt, är teknikintresserad och vill ut i arbetslivet direkt efter gymnasiet.

Du får lära dig om produktion, installation, distribution och underhåll av system för el och automation. Under utbildningen jobbar vi med service och kundbemötande, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor som standarder och informationssäkerhet. Du har minst 15 veckors praktik (APL) i din utbildning på en arbetsplats under årskurs 2 och 3. APL ger dig erfarenhet och bra kontakter som du kan dra nytta av när du söker arbete.

Exempel på jobb efter examen, drifttekniker, underhållstekniker, process- och automationstekniker, industrielektriker, installationselektriker, distributionselektriker, driftoperatör, nätverkstekniker, larmtekniker.

Eldistributionsutbildningen sker i samarbete med Åsbro kursgård.

Arbetsplatsförlagt arbete

Under dina tre år har du minst 15 veckors praktik (APL) i din utbildning på en arbetsplats under dina tre år på programmet. APL ger dig erfarenhet och bra kontakter som du kan dra nytta av när du söker arbete.

Högskolebehörighet

På alla yrkesprogram ingår grundläggande behörighet till högskola. Det finns dock möjlighet att välja bort högskolebehörighet.

Idrottsprofil

Kombinera dina studier med någon av våra idrottsprofiler. Välj bland fotboll, orientering, bågskytte eller träning och hälsa.

Distributionselektriker

En distributionselektriker bygger, underhåller och reparerar ledningsnät som består av luftledning eller jordkabel. Som distributionselektriker är du högt eftertraktad på arbetsmarknaden och är ett smart val för dig som vill komma ut i arbetslivet direkt efter gymnasiet!

Inriktningar och programfördjupningar

Automation (1200p)

Som Automationstekniker arbetar med att installera och underhålla automatiskt styrda anläggningar där industrirobotar kan förekomma. Arbetet är både praktiskt och tekniskt inriktat.

Åk 1Åk 2Åk 3
Inriktningar
Mät- och reglerteknik100p
Mät- och styrteknik100p
Praktisk ellära100p
Programmerbara styrsystem100p
Programfördjupningar
Distribuerade styrsystem100p
Elkraftteknik100p
Ellära 1100p
Fastighetsautomation 1100p
Industriautomation100p
Kommunikationsnät 1 *100p
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem *100p
Robotteknik100p

* ingår ej i ordinarie studieplan för NIU eller RIG-elever

Elteknik - installationselektriker (1200p)

Som Installationselektriker kan du arbeta med ny- och ombyggnationer.
Det innebär att du arbetar med felsökning och reparationer på elektriska anläggningar och installationer till exempel uppsättning av elcentraler, kabeldragning och montering strömbrytare och vägguttag.

Åk 1Åk 2Åk 3
Inriktningar
Elinstallationer100p100p
Elkraftteknik100p
Kommunikationsnät 1100p
Praktisk ellära100p
Programfördjupningar
Belysningsteknik *100p
Ellära 1100p
Elmotorstyrning100p
Fastighetsautomation 1100p
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem100p
Mät- och styrteknik *100p
Samt en av nedanstående kurser
Matematik 2a100p
Fördjupande kurs inom elteknik100p

* ingår ej i ordinarie studieplan för NIU eller RIG-elever

Elteknik- distributionselektriker (1200p)

Bli anställningsbar som Distributionselektriker efter gymnasiet!

Du arbetar med elens väg från kraftverket till elmätaren i huset. Arbetet består i att bygga, underhålla och reparera elnätens luftledning- och jordkabelanläggningar samt tillhörande ställverk och transformatorstationer. I utbildningen varvas teori med mycket praktik, både ute och inne. Utbildningen avslutas med ett yrkesexamensprov och du kan få Svensk Energis yrkesexamensbevis.

Utbildningen finns på Alléskolan, Sydnärkes gymnasieskola i Hallsberg. En ort med mycket goda kommunikationer; det är en stor järnvägsknutpunkt och ligger strax intill europaväg E20.

Alléskolan är en stor gymnasieskola med cirka 1600 elever. Den ligger bra till för resande, det tar ca 5 min till järnvägsstationen. I direkt anslutning till skolområdet finns idrottshall, gym, konstgräsplan och simhall. Vi erbjuder olika former av boende, främst i form av del i lägenhet tillsammans med andra gymnasieelever.

Yrkesutbildningen sker både på skolan och vid Åsbro Kursgård, Energibranschens utbildningscenter, ca 10 kilometer söder om skolan. Kursgården har ett av de största och bäst utrustade övningsfält för distributionselektriker som står att finna.

Val till inriktningen Eldistribution görs inför årskurs 2.

Utbildningen är riksrekryterande.

Åk 1Åk 2Åk 3
Inriktningar
Elinstallationer100p100p
Elkraftteknik100p
Kommunikationsnät 1100p
Praktisk ellära100p
Programfördjupningar
Belysningsnät100p
Ellära 1100p
Högspänningsnät50p50p
Lågspänningsnät50p50p
Nät- och transformatorstationer50p50p
Nätunderhållsarbete i stadsnät50p50p
Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4-24kV50p50p

Poängplan

Gymnasiegemensamma (900p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Engelska 5100p
Engelska 6100p
Historia 1a150p
Idrott och hälsa 1100p
Matematik 1a100p
Naturkunskap 1a150p
Religionskunskap 150p
Samhällskunskap 1a150p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1100p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2100p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3100p

Programgemensamma ämnen (400p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Datorteknik 1a100p
Elektromekanik100p
Energiteknik 1100p
Mekatronik 1100p

Inriktningar och programfördjupningar (1200p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Automation100p700p400p
Elteknik - installationselektriker100p600p500p
Elteknik - distributionselektriker100p650p450p

Individuellt val (200p)

Här väljer du kurser som du är intresserad av eller som kompletterar din utbildning. Vi har många olika kurser att välja mellan, t.ex. behörighetsgivande kurser, estetiska kurser och idrottskurser. Du väljer 100p till åk 2 och 100p till åk 3.

Under årskurs 1 och 2 kommer du att få mer information om ditt individuella val.

Åk 1Åk 2Åk 3
Individuellt val100p100p

Gymnasiearbete (100p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Gymnasiearbete EE100p

För att börja hos oss

För att vara behörig till El och energi krävs minst 8 godkända betyg.

5 godkända betyg plus

  • Svenska eller Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik

Saknar du betyg i t.ex. matematik eller engelska kan du istället vara behörig till “Programinriktat Val” vilket innebär att du går i en klass på valt program samtidigt som du läser upp de ämnen du saknar.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information eller mejla din fråga till oss. 

Applåder från tidigare elever

Utbildningen var användbar och gjorde mig anställningsbar. Lärarna var aktiva och kunde berätta mycket om vad som är viktigt på arbetsmarknaden. Vi hade många praktiska och roliga uppgifter.

Siim Konsa

Jag tycker att Alléskolan var en väldigt bra skola och framför allt distributionslinjen. Man fick många påkostade utbildningar som gjorde att man blev attraktiv på arbetsmarknaden.

Moa Linné

Anställd på Björkholms el som installatör

Kontakta oss på skolan

Lukas Wingren

Rektor

0582-35420

Kontakta via mejl

Hans Hjortsberg

Programledare

0582-353 09

Kontakta via mejl

Sofia Lindgren

Studie- och yrkesvägledare

0582-353 47

Kontakta via mejl

Dina tre år på Alléskolan

Årskurs 1

Under första året läggs grunden för el-utbildningen. Alla elever läser samma kurser och du får möjlighet att prova på de olika inriktningarna.

Inför årskurs 2 väljer du en inriktning för den yrkesutgång du är intresserad av.

Årskurs 2

Här börjar din väg mot din valda yrkesinriktning. Det blir mer praktisk arbete i kurserna.

APL startar så du får en möjlighet att prova ditt nya yrke på en arbetsplats.

Du har möjlighet att läsa kurser som ger dig behörighet till högskola så att du står rustad inför framtida studier.

Årskurs 3

Yrkesutbildningen fortsätter med mer kurser för att träna dig i din yrkesroll.

APL utbildning på en arbetsplats fortsätter.

Utbildningen avslutas med ett gymnasiearbete där du
visar dina yrkeskunskaper me arbetsuppgifter som du kan stöta på som nyanställd inom ditt yrkesområde.

Efter studenten

På Alléskolan får du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskola/universitet genom valbara kurser under din studiegång.

Det finns även andra sätt att studera vidare, bland annat på Yrkeshögskola. Exempel på utbildningar som är relevanta för branschen är:
– Elektronikingenjör
– Elnätsspecialist
– Vatten- och miljötekniker

  • Elektronikingenjör
  • Elnätsspecialist
  • Vatten- och miljötekniker

Ställ en fråga till programmet

Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig.