Ledighet

Under ett läsår har du flera skollov och semesterresor ska i första hand ske då. Ibland behöver man vara ledig utanför skolloven och då ska du ansöka om ledighet till skolan.

Elev kan beviljas ledigt från skolarbetet upp till tre dagar av mentor. Längre tid skall beviljas av rektor. Ansökan ska göras i Vklass senast en vecka före ledigheten.

Ansökan om ledighet ska alltid göras för:

  • Besök hos läkare, tandläkare eller andra besök inom sjukvården
  • Uppkörning, halkkörning och “Riskettan/risktvåan-utbildningen”
    Om ledigheten gäller del av dag så noteras klockslagen i kommentarsfältet.

I övrigt beviljas elev ledigt från skolarbetet restriktivt och endast om särskilda skäl föreligger.

Det är elevs och målsmans ansvar att kontakta mentor och respektive lärare för att ta reda på vilka lektioner du missar under din ledighet och gör en planering med respektive lärare. Gör upp med lärarna vad du behöver läsa på egen hand, om ni har prov under din ledighet o.s.v.

TÄNK PÅ ATT frånvaro kan påverka betygen. Frånvaro påverkar också kamraters arbete (grupparbeten o dyl). Lärare har inte skyldighet att ordna ett extra skrivtillfälle för elev som begärt lov en vecka. Eleven skall på egen hand “läsa in” den del av kursen han/hon gått miste om och vara beredd på redovisning.

Du gör din ledighetsansökan i Vklass