Sjukanmälan och frånvaro

Det är viktigt att registrera sjukanmälan, varje sjukdag, innan första lektionen startar för att undvika felaktig registrering av ogiltig frånvaro.

Anmäla sjukfrånvaro – elever under 18 år

Vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro via Vklass.  Logga in via appen som laddas ner till mobiltelefonen eller via webbläsaren i datorn. Inloggning sker via bankid.  Det är också här som du uppdaterar dina kontaktuppgifter så att skolan alltid har aktuella uppgifter till dig som vårdnadshavare. Om vårdnadshavare inte har bankid och inte kan använda appen så mailar ni sjukanmälan till alleskolan@alleskolan.eu

Anmäla sjukfrånvaro – elever över 18 år

För dig som är över 18 år sker sjukanmälan via Vklass. Du loggar in via e-login i datorn eller via appen i din mobiltelefon.

OGILTIG FRÅNVARO

Enligt skollagen ska skolan meddela vårdnadshavare samma dag som elev uteblir från lektion utan giltig anledning.

Alléskolan ger alla vårdnadshavare möjlighet att via Vklass app få besked om ogiltig frånvaro. Om elev uteblir från lektion och när läraren registrerat frånvaron som ogiltig skapar systemet automatiskt ett meddelande till vårdnadshavare. Om du har registrerat dina kontaktuppgifter så kommer meddelandet också som sms/mail.

Vid upprepad ogiltig frånvaro blir eleven kallad till ett samtal med lärare eller med mentor/klassföreståndare. Detta samtal dokumenteras. Fortsätter frånvaron, får eleven en varning om att studiemedlet riskerar att dras in. Om den ogiltiga frånvaron trots detta fortsätter, meddelas CSN (Centrala studiestödsnämnden) och CSN beslutar om indraget studiebidrag.

När det bedöms att eleven bedriver studier på heltid igen meddelas detta till CSN och eleven återfår sitt studiemedel.

Länk: CSN – Vad händer med studiebidraget om du skolkarlänk till annan webbplats

Vårdnadshavare – När eleven fyller 18 år

När en elev fyller 18 år så kommer kopplingen mellan vårdnadshavare och elev automatiskt avbrytas i och med uppdatering av folkbokföringsuppgifter från Skatteverket. Detta innebär att ni som förälder inte kan logga in när eleven har blivit myndig.

Skolans rekommendation är att förälder tillsammans med eleven loggar in i systemet, med elevens inloggningsuppgifter, och på så sätt tar del av elevens studieresultat, frånvaro/närvaro osv