Ordningsregler

Nolltolerans:
Inom förbundet arbetar vi förebyggande och främjande kring en säker skola och därför har vi nolltolerans mot oönskat beteende såsom hot & våld, drogförsäljning och droganvändning, kränkningar samt trakasserier. Alléskolan vidtar proportionella åtgärder omgående.

  • Bemöt andra med respekt
  • Bidra aldrig till att någon blir trakasserad eller kränkt
  • Var rädd om material och lokaler
  • Passa tider och ta ansvar för skolarbetet
  • Följ rutiner i handlingsplaner, policydokument och ordningsregler på respektive program
  • Filma/fotografera inte på skolans område utan tillstånd från berörda personer
  • Bär ditt ID-kort när du är på skolans område, det öppnar skolans dörrar
  • Ingen rökning/vape är tillåten under skoltid
  • Användning av mobiltelefon under lektion beslutas av din lärare