Skolstarten 2024

Nu planeras ett nytt läsår!

Elever i årskurs 1 startar torsdagen den 15:e augusti.

Årskurs 1

Under v.32 skickas detaljerad information ut till samtliga som ska börja i årskurs 1.

Program Tid Plats
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Försäljningsprogrammet
Humanistiska programmet
Industritekniskaprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Språkintroduktion (nya elever)
Yrkesintroduktion (IMY)
Anpassad  gymnasieskola

Resor till och från skolan

Nya elever får sitt busskort första dagen i skolan. Till skolan kan du åka på ditt antagningsbesked. Logga in i Dexter och skriv ut ditt färdbevis.

“Gamla elever” åker första dagen på sitt gamla busskort. Nytt delas ut i skolan

Nationella program – årskurs 2 och 3

Årskurs 2 börjar torsdag den 15:e kl 13:00 ( samlingsplats i schema )

Årskurs 3 börjar fredagen den 16:e kl 08:40 ( samlingsplats i schema )

Från vecka 33 finns schema för klasserna med salar för uppstart i Skola24. 

Språkintroduktion

“Gamla elever” startar fredag den 16:e augusti kl 09:00.

Från vecka 33 finns schema för klasserna med salar för uppstart i Skola24. 

Yrkesintroduktion (IMY)

“Gamla elever” startar fredag den 16:e augusti kl 08:40.

Från vecka 33 finns schema för klasserna med salar för uppstart i Skola24

Anpassad gymnasieskola

År 1 startar torsdag den 15:e  kl. 08:00 och slutar kl 12:00.
År 2-4 startar fredag den 16:e kl. 08:00 och går en full skoldag.