Resor till och från skolan

Här hittar du information som rör Gymnasiekortet, färdtjänst, anpassad skolskjuts, ersättning för dagliga resor och inackorderingstillägg.

Gymnasiekort 2024/2025

Första skoldagen inför HT 2024 så åker du på ditt antagningsbevis till skolan. Gymnasiekortet delas ut klassvis till elever som är folkbokförda i Örebro län.

Så får du ditt gymnasiekort

 • För elever folkbokförda i Hallsberg, Askersund och Laxå kommun
  Om du går på en gymnasieskola i Örebro Län, behöver du INTE göra någon ansökan om att få gymnasiekort inför nästa termin. Kortet kommer att delas ut på respektive skola vid höstterminens start.
 • För elever på Alléskolan som är folkbokförda i Örebro eller Karlskoga kommun
  Om du har mer än 6 km till skolan kan du ansöka om ett gymnasiekort. Det gör du hos Örebro kommun respektive Karlskoga kommun.
 • För elever på Alléskolan som är folkbokförda i andra kommuner men inom Örebro Län
  Du behöver INTE göra någon ansökan om ett nytt gymnasiekort. Kortet kommer att delas ut på Alléskolan vid höstterminens start.
 • För elever på Alléskolan som är folkbokförda utanför Örebro Län
  Kontakta din hemkommun för att ansöka om ett gymnasiekort/reseersättning inför nästa termin. Ni kommer inte att erhålla något gymnasiekort på skolan.

När gäller gymnasiekortet

Gymnasiekortet kan användas under hela studieperioden, dock längst till och med det första kalenderhalvåret när du som elev fyller 20 år. Gymnasiekortet är personligt och gäller endast för den elev som Gymnasiekortet är utfärdat till.

Giltighetstid: Gymnasiekortet är giltigt under läsåret: 15 augusti 2024 – 13 juni 2025 under helgfri måndag – fredag kl. 04.30-19.00. Sista tåg- eller bussbyte måste ske senast kl. 19.00. 

Geografisk giltighet: Alla region-, express- och stadsbussar inom Örebro län. Gäller på tåg inom Örebro län, undantaget SJ Snabbtåg.

Läs mer om gymnasiekortet på Länstrafikens hemsida

Färdtjänst

För att få tillstånd för att resa med färdtjänst krävs en varaktig funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att resa med allmänna kommunikationer såsom buss och tåg.

Så ansöker du om färdtjänst:

Fyll i blanketten ”Ansökan om färdtjänsttillstånd” som finns att hämta på färdtjänstenhetens hemsida. Tillsammans med ansökningen ska även ”Ansökan om Färdtjänst månadskort gällande studier” finnas med. Även den blanketten kan ni hitta på färdtjänstenhetens hemsida.

Fyll i blanketterna och skicka dem sedan till färdtjänstenheten i Örebro.

Viktigt ha med i din ansökan

 • Ansökningen ska styrkas med ett aktuellt studieintyg från skola. Intyget ska omfatta antal studiedagar per vecka samt studieperiod. Eventuell praktikperiod ska styrkas av intyg med praktikens omfattning, längd och plats.
 • Får färdtjänstenheten in samtliga ansökningsblanketter plus ett studieintyg samtidigt så går handläggningen snabbare.

Ansökan om ersättning ska göras hos din hemkommun gällande resor.

Fakturor från färdtjänstenheten skickas till elevens folkbokföringsadress. För elever som är folkbokförda i Sydnärkes Utbildningsförbunds medlemskommuner, Askersund, Laxå och Hallsberg kommer färdtjänstenheten att fakturera för färdtjänstresorna till Sydnärkes Utbildningsförbund.

Det finns mer information om färdtjänst samt andra resor på skolans hemsida alleskolan.eu samt på färdtjänstenhetens hemsida

Observera att skolan inte tar några beslut gällande färdtjänst. Det är färdtjänstenheten som beviljar eller inte beviljar färdtjänstresor.

Anpassad skolskjuts

Elever som är inskrivna på gymnasiesärskolan kan söka anpassad skolskjuts om gymnasiekortet ej går att använda pga giltiga skäl. Tillsammans med ansökningsblanketten ska ett intyg bifogas som styrker behovet av anpassad skolskjuts.

Får man beviljat anpassad skolskjuts så gäller resorna till och från skolan i samband med dagens skolstart och skolslut.

Mer information om anpassad skolskjuts  finns att tillgå på ansökningsblanketten.

Ladda ner ansökan om anpassad skolskjuts

Regler anpassad skolskjuts

Ersättning dagliga resor

Om avståndet mellan skola eller närmaste busshållplats är mer än 6 km finns möjlighet att ansöka om ”ersättning dagliga resor”.

Handläggning gör skolan efter Eniro, mäter avstånd mellan hemmet och skola och kollar var närmaste hållplats finns.

Mer information om ersättning dagliga resor finns att tillgå på ansökningsblanketten.

Inackorderingstillägg

Hemkommunen kan lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången.

Elever från Hallsberg, Laxå och Askersund ansöker om inackorderingstillägg hos Sydnärkes utbildningsförbund. Elever som går på friskola söker via CSN.

Inackorderingstillägg beviljas när dagliga bussförbindelser saknas, flera bussbyten behöver göras
eller att den totala restiden per dag uppgår till minst 3 timmar.

Mer information om finns att tillgå på ansökningsblanketten.