Försäkringar

Alla elever på Alléskolan och Allévux är försäkrade. På denna sida hittar du information om vår försäkring och om rutiner vid olycksfall och skador.

Skolans försäkring – elever

Alla elever som studerar inom Sydnärkes utbildningsförbund är försäkrade genom skolan. Dvs både vuxenelever på Allévux och gymnasieelever på Alléskolan. Eleverna är försäkrade på heltid, dvs under dygnet alla timmar. Både skoltid, fritid och arbetstid.

 

Rutin vid olycksfall och skador

Om elev råkat ut för ett olycksfall eller skada ska vårdnadshavare anmäla det både till skolans försäkringsbolag och sitt eget. Alla olycksfall och skador anmäls av rektorn till Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma sida för arbetsskador. Rektor ansvarar för att allvarliga och uppenbara brister i arbetsmiljön omedelbart åtgärdas. För brister som inte är av en sådan dignitet att de omedelbart måste åtgärdas upprättas en plan.

 

Vid olycka eller skada skicka en skadeanmälan till vårt försäkringsbolag:

Länsförsäkringar Bergslagen
Box 1046
721 26 Västerås
Mail: olycksfall@lfbergslagen.se
Telefon: 021-19 01 00

 

Här hittar du följande information:

Olycksfallsförsäkring för elever

Skadeanmälan till vårt försäkringsbolag

Information om försäkring till arbetsgivare vid APL

 

Vid frågor kontakta oss på 0582-35 500 eller alleskolan@alleskolan.eu