Krisinformation

Sydnärkes utbildningsförbund krisledningsgrupp hanterar olika krissituationer som kan uppstå. Förbundet har även en handlingsplan vid kris. Syftet med det är att det ska finnas en organisation och beredskap vid krissituationer.

Krisledningsgrupp

 

Thomas Karlsson, Förbundsdirektör
Victoria Svensson, Utvecklingschef
Katrin Pedersen, Rektor enhet 1
Henrik Svensson, Rektor enhet 2
Lukas Wingren, Rektor enhet 3
Kalle Wickbom, Rektor enhet 4
Johan Fahlström, rektor enhet 5
Louise Guldbrandsson, Rektor enhet 6
Annelie Månbrant, Rektor enhet 7
Pär Englund, Rektor enhet 9
Jeanette Åkerström, Administrations- och fastighetschef
Elsa Andersson, HR- och IKT chef

 

 

Kontaktuppgifter till samtliga i krisledningsgruppen hittar du här

Här hittar du vår krishanteringsplan

Karta över hjärtstartare på Alléskolan och Allévux