Naturvetenskap

Under laborationer och fältstudier utvecklar du din förmåga att göra iakttagelser, tolka och redovisa resultat inom biologi, kemi och fysik. Du får en naturvetenskapligt grundad kunskap om livets villkor och sammanhangen i naturen.

Programmet passar dig som tycker om att studera och vill fortsätta studera inom vetenskapliga områden till nästa nivå av mänsklig utveckling inom naturvetenskap och teknik, men även inom bioteknik så som kriminalteknik och dna-analys.

Vår kunskap om omvärlden bygger på vetenskapliga modeller som uttrycks på ett matematiskt språk.  Kärnan i programmet är ämnet matematik som är ett verktyg i flera andra kurser exempelvis kemi och fysik.

Utbildningen är anpassad för dig som i framtiden vill arbeta som biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, fysioterapeut, kemist, läkare, ingenjör, kriminaltekniker, naturvårdare eller exempelvis journalist inom naturområdet.

 

Musikprofil

Kombinera dina studier med musik på schemat. Musikprofil

Idrottsprofil

Kombinera dina studier med någon av våra idrottsprofiler. Välj bland fotboll, orientering, bågskytte eller träning och hälsa.

Inriktningar

Naturvetenskap (600p)

Du läser fortsättningskurser i de naturvetenskapliga ämnena och du kan läsa upp till fem kurser i Matematik.
Du får behörighet till längre utbildningar inom medicin, civilingenjör och lärare inom naturvetenskap.

Åk 1Åk 2Åk 3
Inriktningar
Biologi 2100p
Fysik 2100p
Kemi 2100p
Matematik 4100p
Programfördjupningar
Bioteknik *100p
Naturvetenskaplig specialisering *100p
eller
Matematik 5 *100p
Naturvetenskaplig specialisering *100p

* ingår ej i ordinarie studieplan för NIU eller RIG-elever

Naturvetenskap och samhälle (600p)

Du läser Geografi samt mer Samhällskunskap och Biologi. Detta ger dig en blandning av naturvetenskap och samhällsvetenskap.
Du får fördjupade kunskaper i Hållbart samhälle.

Åk 1Åk 2Åk 3
Inriktningar
Biologi 2100p
Geografi 1100p
Samhällskunskap 2100p
Programfördjupningar
Internationell ekonomi *100p
Miljö- och energikunskap100p
Politik och hållbar utveckling *100p

* ingår ej i ordinarie studieplan för NIU eller RIG-elever

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Engelska 5100p
Engelska 6100p
Historia 1b100p
Idrott och hälsa 150p50p
Matematik 1c100p
Matematik 2c100p
Matematik 3c100p
Religionskunskap 150p
Samhällskunskap 1b100p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1100p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2100p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3100p

Programgemensamma ämnen (450p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Biologi 1100p
Fysik 1a50p100p
Kemi 1100p
Moderna språk100p

Inriktningar och programfördjupningar (600p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Naturvetenskap200p400p
Naturvetenskap och samhälle200p400p

Individuellt val (200p)

Här väljer du kurser som du är intresserad av eller som kompletterar din utbildning. Vi har många olika kurser att välja mellan, t.ex. behörighetsgivande kurser, estetiska kurser och idrottskurser. Du väljer 100p till åk 2 och 100p till åk 3.

Under årskurs 1 och 2 kommer du att få mer information om ditt individuella val.

Åk 1Åk 2Åk 3
Individuellt val100p100p

Gymnasiearbete (100p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Gymnasiearbete NA100p

Applåder från tidigare elever

Lärarna är mycket pedagogiskt och kompetenta. Jag kände mig alltid välkommen av mina lärare och jag fick alltid hjälp när jag behövde det. Här får du en god akademisk grund så att du är väl förberedd för nästa steg, Universitet.

David Thiele

Studerar på ämneslärarutbildningen

Alléskolan är en mycket välstrukturerad skola och det märks att de värderar sina elevers åsikter högt! Jag gick naturvetenskap med bioteknisk inriktning och det var definitiv det perfekta programmet för att bygga på mitt stora intresse inom biologi och kemi.

Yun Bergsten

Studerar till Biomedicinsk analytiker vid Linköpings Universitet

Kontakta oss på skolan

Annelie Månbrant

Rektor

0582-354 18

Kontakta via mejl

Robert Andersson

Programledare

0582-354 02

Kontakta via mejl

Alena Krnjic

Studie- och yrkesvägledare

0582-353 82

Kontakta via mejl

Dina tre år på Alléskolan

Årskurs 1

Du läser grundkurserna i Matematik, karaktärsämnena Biologi, Fysik och Kemi samt ett modernt språk.

Du väljer inriktning och fördjupning till åk 2 o 3. Du får lära dig studieteknik, tänka och arbeta vetenskapligt, rapportskrivning som förberedelse till Gymnasiearbetet i åk 3.

Årskurs 2

Du läser fortsättningskurser i Matematik och karaktärsämnen enligt den inriktning du valt.

Du utvecklar din förmåga att arbeta vetenskapligt där ämnet samhällskunskap bidrar.

Du väljer ämne inom din inriktning för ditt Gymnasiearbete.

Årskurs 3

Du läser de fördjupningskurser du valt tillsammans med din inriktning.

Du läser även Historia och Religion.

Du genomför ditt Gymnasiearbete där du förbereds för högskolestudier genom att utveckla din förmåga att arbeta självständigt.

Efter studenten

Naturvetenskapsprogrammet ger behörighet inom många områden och din valmöjlighet blir stor. Fält du bland annat kan studera vidare inom inkluderar medicin, matematik, miljövetenskap, energi samt geovetenskap.

Med en examen från naturvetenskapsprogrammet öppnas massvis med utbildningsvägar då du har en bred behörighet.

Yrkesutgångarna efter vidareutbildning är många, exempelvis

  • Sjuksköterska
  • Läkare
  • Ingenjör
  • Kemist
  • Biomedicinsk analytiker

Ställ en fråga till programmet

Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig.