• 2014-08-18

  Sök till Komtekfilialen i Hallsberg

  Barn och ungdomar i årskurserna 1-6 år är välkomna att söka plats till höstens kurser i kreativ, lustfylld teknik. Sydnärkes Utbildningsförbund i samarbete med Teknikcollege har satsat på främja barn och ungdomars intresse för teknik genom att starta en Komtekfilial. KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörsskola som aktivt jobbar för att skapa kul teknik.

  För mer information: Kursutbud HT14 Komtek HallsbergPDF

 • 2014-07-07

  Rekordmånga till Alléskolan

  Rekord för antalet sökande och antagna till Alléskolan höstterminen 2014-2015. Totalt kommer Alléskolan att ha cirka 1900 elever, både ungdomar och vuxna, från och med skolstarten i augusti.— Det blir 600 förstaårselever som börjar i höst. Det är "all time high". Så många elever har aldrig börjat på Alléskolan tidigare, säger Hans Karlsson, (s), ordförande i Sydnärkes utbildningsförbunds direktion.Läs artikel här: na.selänk till annan webbplats

 • 2014-07-07

  Alléskolan uppfyller skolinspektionens krav

  Statliga Skolinspektionen genomför tillsyn i Hallsbergs kommun under 2014. Vid Alléskolan har tio nationella program inom enhet 1, 4 och 5 haft en bastillsyn av Skolinspektionen och fått klart godkänt.Läs artikel här: sydnarkenytt.selänk till annan webbplats och na.selänk till annan webbplats

Facebook

Schema

Allénytt

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Södra Allén 14, 694 80 Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu